Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Partnertext från Stockholm Exergi

Fasbalansering, analys av elförbrukning och optimering – nyckel till en framtidssäkrad fastighet

Vi står inför en effektutmaning i Sverige och i synnerhet i Stockholmsregionen. Energihanteringen i våra fastigheter behöver därför anpassa sig till ett scenario med effektbrist och högre elpriser. Stockholm Exergis tjänst, Eloptimering är en lösning som innebär ett steg på vägen mot att energioptimera och fasbalansera en fastighet.

Eloptimering är en tjänst framtagen av Stockholm Exergis för att ge fastighetsägare och förvaltare möjlighet att enkelt få översikt och kunna optimera energi- och elanvändningen för en fastighet.

Tjänsten gör att tillgänglig strömbudget används på ett optimalt sätt för att undvika strömtoppar genom att belastningen balanseras och fördelas kontinuerligt på de inkommande tre faserna i fastigheten. Hur mycket tillgänglig ström som finns totalt, beror av nivån på huvudsäkringen. Finns lokal elproduktion med solceller på fastigheten kommer Eloptimeringstjänsten även kunna bidra till att öka nyttjandegraden av solelen.

Toppar i effektbelastning och strömuttag uppstår när elanvändandet är högt, exempelvis kvällstid när många personer samtidigt lagar mat i en fastighet. Utan fasbalansering så belastar en sådan topp inkommande faser ojämnt och nivån på huvudsäkringen kan överstigas i någon av faserna.

När strömtoppar överskrider huvudsäkringen så debiteras höga kostnader från elnätet. Genom att balansera belastningen mellan faserna, och därmed styra bort att en fas överbelastas, undviks höga elnätskostnaderna.

I en del fastigheter kan fasbalansering även innebära en möjlighet att sänka nivå på huvudsäkringen. Det i sin tur innebär sänkta abonnemangskostnader.

Ett digitalt gränssnitt visualiserar förbrukningsmönster och styrning samtidigt som ett dataunderlag skapas. Den data som samlas in kan analyseras och jämföras med historiska värden och ge insikter om möjlig förbättringspotential och var riktade åtgärder kan göras.

Med tjänsten Eloptimering fås full insikt i fastighetens elanvändning.

– Optimerad styrning och uppföljning i ett användarvänligt gränssnitt ger möjlighet till både besparingar och välgrundade beslut, säger Mats Bergholtz som hjälper förvaltare som har kunder hos Stockholm Exergi.

Behovet av effekt kommer att fortsätta öka

Samtidigt som vi idag står inför en effektutmaning fortsätter elektrifieringen och digitalisering driva behov av än mer tillgänglig effekt. Ett av de områden som påverkar det behovet, framförallt i Stockholmsområdet, är den snabbt eskalerande andelen av eldrivna fordon. Här går utveckling snabbt och visar inga tecken på att avta. Bara i Stockholms län finns det nu drygt 61 000 laddningsbara fordon enligt sajten Elbilsstatistik.se, och prognosen är att det 2030 kommer att finnas 2,5 miljoner laddningsbara fordon i Sverige.

Med den snabbt ökande andelen eldrivna fordon ökar också efterfrågan på tillgång till enkel och smidig laddning både vid bostaden och vid arbetsplatsen. Det i sin tur driver behovet av mer tillgänglig effekt.

Stockholm Exergi, som förser en stor del av Stockholm med fjärrvärme, insåg tidigt att fastighetsägare och arbetsgivare i regionen behöver dels en utökad infrastruktur för laddning av fordon, dels en möjlighet att öka tillgänglig effekt i sina fastigheter utan att drabbas av höga kostnader och öka den regionala effektutmaningen. Att optimera och aktivt styra effekt och energiförbrukning är en viktigt del i att uppnå det.

– Majoriteten av elbilsladdningen i framtiden kommer att ske i hemmet eller på jobbet. Därför behöver vi hjälpa våra kunder att hjälpa sina boende och kunder med elbilsladdningsmöjligheter på ett smart sätt. En viktig parameter vid större installationer är att använda tillgänglig strömbudget på bästa sätt med fas- och dynamisk lastbalansering,  fortsätter Mats Bergholtz.

Intelligy Eloptimering  – en del av Smarta Fatigheter

Tjänsten Eloptimering ingår i  Stockholm Exergis koncept Smarta Fastigheter, som består av flera fristående delar som alla samverkar för att skapa enkelhet och energieffektivitet för fastigheten. Samtliga delar följs upp och visualiseras i ett gemensamt digitalt gränssnitt som ger en samlad bild av fastighetens hela energiliv. På Stockholm Exergi tror man starkt på  att samla alla lösningar i ett koncept.

– Med tanke på den utveckling som sker inom brist på eleffekt, hållbarhet, elektrifiering och digitala lösningar tycker vi det är viktiga beståndsdelar för alla fastigheter i framtiden. Kunderna hjälper sig själva med att skapa en framtidssäkrad, energi- och kostnadseffektiv fastighet som tillgodoser nya behov som elbilsladdning, energilagring och produktion av lokal solel.
– Samtidigt hjälper vi alla till i ett större perspektiv med omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Smarta Fastigheter ger förvaltaren ett helhetsgrepp och möjliggör besparingar genom att optimera energianvändningen, säger Mats Bergholtz.

Bli den första att kommentera "Fasbalansering, analys av elförbrukning och optimering – nyckel till en framtidssäkrad fastighet"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega