Malmö i europeisk final om brottsförebyggande

Brottsförebyggande rådet, Brå, har valt ut Fastighetsägare Bid Sofielund att representera Sverige i European Crime Prevention Award, en tävling om bästa brottsförebyggande arbete som avgörs i Helsingfors den 12 december.

Kamerabevakning, poliser på plats, mindre biltrafik, punktinsatser mot kriminella, bättre belysning och städning, mer kulturaktiviteter.

Det är några av insatserna som gjorts under flera år får att öka tryggheten i södra Sofielund. Bakom detta står Fastighetsägare BID Sofielund som startade för fem år sedan och är ett samarbete mellan MKB och andra fastighetsägare, Malmö stad och Polisområde Malmö.

– Vi som fastighetsägare är väldigt nära våra boende och kan snabbt fånga upp människors behov och önskemål för att tillsammans med dem utveckla området i en positiv riktning. På så vis kan vi även i bidra till att minska utanförskap. Att främja sysselsättning och aktiviteter som stärker tunna band mellan grannar är också avgörande i ett sådant här arbete, säger Emma Cedermarker, fastighetschef MKB.

Läs mer om Bid Sofielund här

Bli den första att kommentera "Malmö i europeisk final om brottsförebyggande"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär