Upphandla fuktsäkra byggprojekt

Upphandlingsmyndigheten har anpassat sina hållbarhetskriterier för upphandling av fuktsäkra byggprojekt till byggprocessens olika delar.

Med för hög fukthalt växer mögel och svamp snabbt. Det kan orsaka dålig eller ohälsosam inomhusmiljö. I längden leder det till skador på byggmaterial och konstruktion. Saneringar, reparationer och fuktbekämpande åtgärder kan bli dyrt, skriver Upphandlingsmyndigheten.

Fuktskadorna leder på så vis till miljöbelastning genom ökad material- och energiomsättning. Kompetens om rätt hantering av fuktrisker är därför viktig i alla faser i byggprocessen.

– Det är mycket viktigt att ambitionsnivån för ett byggprojekts fuktsäkerhet väljs aktivt av beställaren. Om ambitionsnivån avgörs av annan aktör, exempelvis passivt hamnar på en totalentreprenör, är risken stor för att kvaliteten blir lidande och viktiga fuktsäkerhetsaspekter missas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Ombyggnation och renovering
Upphandlingsmyndigheten har nu uppdaterat kriterierna för upphandling av fuktsäkra byggnader. Kriterierna är krav på hur risker med fukt ska beaktas i byggprojekt och krav på kompetens. Samtidigt har kriterierna utformats och anpassats till vilken del av byggprocessen som upphandling sker för.

– De uppdaterade kriterierna gäller upphandling av entreprenader för nybyggnation, ombyggnation och renoveringar. Kriterierna passar för såväl bostadshus så som olika typer av lokaler som kontor, förskolor och skolor, säger Jens Johansson.

Stöd i hela processen
Det är viktigt att kompetens om fuktsäkerhet finns redan tidigt i byggprocessen och följer med hela vägen till att byggnaden besiktigas och kraven följs upp. Men ibland kommer sådana krav ändå in senare i ett projekt.

Kriterierna har därför utformats och anpassats till vilken del av byggprocessen som upphandling avser. Nu finns upphandlingsstöd för fuktsäkerhet vid programskedet, projektering, totalentreprenad, utförandeentreprenad och kontroller.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

 

Kriterier för bygg och fastighet

Exempel på kriterium för nybyggnation av förskolor – upphandling vid programskedet

 

Om Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är färdigformulerade texter som offentliga verksamheter kan använda för att genomföra hållbara upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd innehåller också förslag på hur du kan bevisa att kriterierna är uppfyllda och hur du kan följa upp dem. Kriterierna är frivilliga att använda och är framtagna för att underlätta upphandlingsprocessen då de är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis.

Kriterierna är drivande, vilket innebär att de är mer långtgående än gällande miljölagstiftning. Det finns dock möjlighet att gå olika långt då kriterierna är uppdelade i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Upphandlande myndigheter bör utgå från sina mål, resurser och behov när de väljer vilka kriterier och vilken nivå de vill använda.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega