Vill vara en brygga mellan värd och hyresgäst

Mustapha Timir här i samspråk med kollegan Beshar Jawad.

Tidigare fastighetsförvaltaren Mustapha Timir ska hjälpa fastighetsbolagen med uppgifter som de inte är så duktiga på och som sliter på medarbetarna. Dessutom hoppas han kunna hjälpa in arbetslösa hyresgäster i branschen.

Mustapha kom till Sverige från Somalia som tonåring med bristande utbildning och oklara framtidsutsikter. Som 25-åring utbildade han sig till fastighetsvärd och började som praktikant hos Familjebostäder, där han blev kvar i tio år – först som bovärd och småningom som fastighetsförvaltare. Han har framförallt arbetat i utsatta områden som Bergsjön och Backa. Han har också varit engagerad i Störningsjouren.

Annan kompetens
– Jag har trivts otroligt bra hos Familjebostäder och har fått möjligheter till utveckling. Men jag insåg tidigt att fastighetsbolagen skulle behöva en annan kompetens i dessa områden. Helt enkelt anpassa sin organisation utifrån hyresgästernas behov, säger han.

Mustapha Timir vill vara den bryggan mellan fastighetsbolagen och deras hyresgäster genom att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster av enklare karaktär och samtidigt skapa sysselsättningstillfällen för hyresgäster och studenter.

Boendeintroduktion
Hans företag tillhandahåller bland annat boendeintroduktionen på fyra olika språk (somaliska, arabiska, tigrinja och persiska) för nya hyresgäster. Allt för att förebygga problem och för att de nya hyresgästerna ska lära sig vilka rättigheter och skyldigheter som finns.

Borde vara obligatoriskt
– En del fastighetsbolag ordnar i samarbete med SFI så kallade boskolor för nya hyresgäster. Men vi tycker att boenderelation är många gånger avgörande för att man ska uppnå nöjda hyresgäster och då borde introduktion för alla hyresgäster vara obligatoriskt i samband med inflyttning.

Olika behov
Mustapha Timir ser framförallt att konflikter mellan grannar och onormalt slitage beror på att hyresgäster har olika erfarenheter av att bo i hyresrätt.

– Erfarenhetsmässigt handlar introduktionen om att tydliggöra normerna kring det förväntade beteendet. Det gäller både rättigheter och skyldigheter då alla vill göra rätt för sig. Genom att kunna överbrygga språk- och kulturbarriären så kan vi hjälpa grannar att hitta varandra och att värden når fram till olika grupper av hyresgäster. En viktig uppgift vid en boendeintroduktion är också att förklara vikten av att ha en hemförsäkring.

Företaget jobbar också med att hålla i boendedialoger i samband med ombyggnader, gör säkerhetsronderingar på kvällstid och hjälper till att hantera konflikter mellan grannar.

Bocoacher och informatörer
Ambitionen är att kunna tillhandahålla bland annat bocoacher och informatörer på hel- eller deltid.

– Det är tjänster som bolagen saknar i sin organisation och som kan utföras av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av bristande utbildning.

– När jag arbetade som bovärd och fastighetsförvaltare fick jag ofta förfrågningar från boende om jag kunde hjälpa dem att ordna jobb. På det här sättet hoppas jag kunna hjälpa in fler och samtidigt underlätta bolagens vardag, säger Mustapha Timir.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega