Rise-projekt för återvinning av plaströr

Innovationsprojektet Repipe, som finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, har haft som syfte att ta fram nya kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och materialåtervinning av plaströr.

– Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om spillet materialåtervinns istället för att bara utvinna energin. För klimatet är besparingen cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år, säger Annika Boss, forskare på Rise och projektledare för Repipe.

För att ta tillvara plastens värde har en ny insamlingsmodell tagits fram och flera framgångsrika försök har utförts i samarbete med Renova, byggentreprenörer, NCC Recycling, Novoplast samt rörtillverkarna Uponor och A-Plast AB.

Energimyndigheten har beviljat finansiering för en fortsättning av projektet, nu kallat Repipe-demo.

Mer information från Rise

Bli den första att kommentera "Rise-projekt för återvinning av plaströr"

Lämna en kommentar