Mimerakademin, ett vinna-vinna koncept

Bostads AB Mimer startade sin Mimerakademi utifrån yngre medarbetares önskemål om fler karriärvägar och utifrån de yrken där företaget hade svårast att hitta bra sökande.  

– En spännande satsning som tagits emot väl säger Wivecka Ljungh, HR och kvalitetschef på Mimer. Vi genomför tre spår nu 2021; Ledare, Upphandlare och Byggprojektledare. Tre yrkesgrupper där vi tycker det är svårare att hitta bra kandidater. 

Saga Bergman, HR-utvecklare, håller ihop Mimerakademin och berättar om upplägget i de tre spåren: 

1. Ledare
I det här gruppen jobbar vi med litteratur att läsa, en webbutbildning i självledarskap, tre heldagar med föreläsningar med teman som Leda sig själv och andra, förändringsledning, mellanchefens roll, leda på distans och ledarskap på Mimer. Dessutom har vi erbjudit internt mentorskap och coachning av extern konsult. Programmet avslutas med att skriva och presentera en uppsats runt lärdomarna och slutligen en halvdag kring presentationsteknik anordnad av Ledarstudion. 

Katarina Bilberg är en som gått programmet, vad anser hon att hon har lärt sig under utbildningen?  

– Det är inte helt enkelt att svara på då det är mycket, allt utifrån ökad självkännedom till konkreta faktorer som är viktigt för Mimers ledarskap. Jag har fått en ökad förståelse av Mimers förväntningar på ledarskapet och hur jag genom lärande kan stärka mina superkrafter i linje med det. Vi har lärt oss mer om olika teorier kring organisation, förändringsledning, grupper/team, att leda kontra att vara chef, arbetsrätt,  hantera konflikter och fira målen vi når. Jag har också fått lära mer om värdet av att främja ett hållbart ledarskap genom ökad förståelse för påfrestningar i form av ex hög stress, otydlighet eller fragmentering och hur detta kan hanteras. Fokus har varit att genom att förstå mig själv är jag bättre rustad att synliggöra, tydliggöra och engagera mot visionen och målen.  

 Vad tycker du om att företaget erbjuder en sån här utbildning? 

– Jag anser att det är en oerhörd ynnest att få en både bred och djup utbildningsinsats av min arbetsgivare. Det är en tydlig signal att Mimer värdesätter sina medarbetare och gärna vill lyfta dem som finns inom organisationen. Att Mimer vill låta medarbetarna se möjligheten till utveckling men också att avancera karriärmässigt. Jag tror att genom att den sker internt och att den löper över längre tid kan vi som deltar lättare implementera lärdomar under resans gång.  

2. Upphandlare
I det här spåret är Mimers inköpschef, Josef Elawad ansvarig.

– Vi har haft svårt att rekrytera upphandlare de senaste åren och då blir den här satsningen riktigt bra.  

Josef är också en av dem som arbetade fram Mimerakademin i starten, utifrån de behov han såg. De två medarbetare som går upphandlar-spåret lär sig Mimers inköpsprocess, fokuserar på lagen om offentlig upphandling och vad affärsmässighet är och betyder. Deltagarna får vara med i en upphandling från start till slut och lära sig alla delar. 

En av deltagarna är Reneé Erberth och hon beskriver programmet så här: 

Det är en ynnest att få vara med i Mimerakademin. Jag får lära mig nytt och kan bidra till inköpsprocessen. Vår inköpschef Josef lär oss med bravur. Han är pedagogisk och lyhörd. Att Mimer startat akademin i olika områden är dels en utvecklingsmöjlighet för medarbetarna men också en möjlighet för arbetsgivaren att lättare kunna rekrytera internt med rätt kompetens. Det är win-win, för båda parter. 

3. Byggprojektledare
Magnus Gyllenstolpe, chef för Mimers befintliga fastigheter beskriver att han i samarbete med HR kom fram till ett behov av att utbilda även byggprojektledare inom Mimers verksamhet som åtgärdar brand- och vattenskador. Nedan berättar han om upplägget för detta spår. 

Vi på Mimer letade vi efter ett koncept för att delvis kunna tillgodose behovet av personal själva, och såg att akademi konceptet skulle kunna möjliggöra att vi kunde ”odla egna pärlor” utan att jämnt behöva söka personalresurser externt. Vi bestämde oss för att ”gå live” och genomföra ett utbildningsprogram för just denna roll.  Utbildningen till projektledare är uppdelad i fyra block där varje block leds av både interna och externa krafter. Våra två deltagare får lära sig inom hyressättning, upphandling, entreprenadformer, upphandlade ramavtalsleverantörer, processer, prognoser, kalkylering, planerat underhåll, budgetering, försäkringshantering och det som vi kräver av rollen hos oss. Vi fångar även kontinuerligt upp att deltagarna tagit åt sig av utbildningen och att de får det stöd de behöver genom olika kunskapstester. 

Akademin fortsätter och utökas
Mimerakademin upplevs som en mycket lyckad satsning som efter detta första år, ska utvärderas och utifrån det förbättras. Tanken är att företaget ska köra Mimerakademin vartannat år. 

– Vi garanterar inte att våra deltagare får ett nytt jobb inom företaget men vi ger dem större möjlighet att kunna söka och i vilket fall som helst har de fått en riktigt bra kompetensutveckling, säger Wivecka Ljungh, HR och kvalitetschef på Mimer.

Under 2022 startar Mimerakademin ett externt spår med kvartersvärdsaspiranter och Mimerakademin light är en del av akademin där vi varje månad erbjuder en föreläsning inom spännande områden, för alla medarbetare som är intresserade. 

– Mimerakademin är ett verktyg för att möta de ökade kraven på kompetens hos oss som företag, avslutar Wivecka Ljungh.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega