Svårt att leva klimatsmart

Nio av tio svenskar beskriver sig själva som klimatmedvetna enligt en ny undersökning som Yougov har gjort på uppdrag av Krav.

Men när vi beskriver vad vi gör och vad vi tycker är viktigt att göra för att minska vår klimatpåverkan framkommer en del intressanta skillnader.

Att flyga mindre hamnar på tredje plats när de tillfrågade svarar på frågan vad som viktigast, men när de svarar på vad de faktiskt gör är ”flyga mindre” inte med alls. Se alla svaren i faktarutan nedan.

Källa: Aktuell Hållbarhet

 

Vad gör du för att minska din klimatpåverkan?

 1. Källsorterar
 2. Slänger mindre mat
 3. Väljer oftare svenskt/närodlat
 4. Lever mer energieffektivt
 5. Försöker att välja ekologiskt
 6. Försöker minimera min konsumtion
 7. Försöker vara mer sparsam när jag tvättar
 8. Försöker att äta mer vegetariskt
 9. Handlar på secondhand
 10. Väljer oftare cykel istället för bil

Vad är viktigast för att minska vår klimatpåverkan?

 1. Minimera sin konsumtion
 2. Välja svenskt/närodlat oftare
 3. Flyga mindre
 4. Åka mer kollektivt
 5. Minimera matsvinnet
 6. Källsortera mer
 7. Leva mer energieffektivt
 8. Äta mer vegetariskt
 9. Köpa elbil eller elhybrid
 10. Handla mer second hand