Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från Fastigo

Prao ska locka framtidens medarbetare

Fastigos vd Mona Finnström och Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, vill lyfta vikten av att ta emot praoelever. Foto: Fastigo.

Sedan tre år medverkar ett antal fastighetsbolag i Stockholm i ett praoprojekt tillsammans med Rinkebyskolan. Syftet är att visa upp branschen för en ny generation, samtidigt som man ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag. Nu genomförs en informationsinsats för att peka på vikten av att ta emot praoelever.

Prao på högstadiet är obligatoriskt sedan 1 juli i år vilket gör att behovet hos skolorna att hitta praoplatser är större än någonsin.

I Stockholm stad finns det enligt Skolverket närmare 20 000 elever som går i årskurs 8 och årskurs 9. I riket handlar det om närmare 225 000 elever.

Avgörande för framtiden
– Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och hur vi klarar generationsskiftet är en avgörande fråga för vår branschs framtid. Det är många företag som konkurrerar om samma kompetens och här gäller det att jobba långsiktigt. Därför tyckte vi att prao är en bra väg att nå framtidens arbetskraft, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Film om nyttan med prao
Som ett led i det här projektet har Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, tagit fram en film för att belysa nyttan med prao.

Filmen, som riktar sig till både elever och till företag, kommer att spridas till skolor och företag inom fastighetsbranschen i Stockholmsområdet.

Se filmen Prao i fastighetsbranschen här

Därutöver genomförs ett särskilt utskick till fastighetsbolag i hela landet. Förhoppningen är att detta ska göra att fler fastighetsbolag får upp ögonen för prao samtidigt som fler skolor ser nyttan i att kontakta företag inom fastighetssektorn.

Mycket att vinna för båda
– Med filmen vill vi visa att både elever och fastighetsbolag har mycket att vinna på prao. Vi hjälper skolan och eleverna med praoplatser, samtidigt som vi visar upp vad arbete inom branschen innebär och vilka möjligheter som finns. Vem vet, någon av dessa skolelever kanske blir en framtida medarbetare på ett företag inom fastighetsbranschen, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Obligatoriskt sedan i somras
Sedan 1 juli är det obligatoriskt med prao på högstadiet, vilket kommer att öka skolornas behov av att komma i kontakt med företag som är intresserade av att ta emot praoelever.

Här vill fastighetsbranschen vara med och bidra, och förhoppningen är att den här informationssatsningen kommer öka intresset och engagemanget inom branschen.

– Ett enskilt företag eller en enskild bransch kan inte lösa hela behovet av praoplatser, men alla kan göra något. Fastighetsbolagen finns och verkar där människor bor och lever. Vi är en del av människors vardag och därför känns det väldigt naturligt att vara med och bidra i det lokala samhället, säger Anni Carpelan.

Kontakt 
Mona Finnström, Fastigo, 070-676 69 22
Anni Carpelan, Fastighetsägarna Stockholm, 073-982 66 86
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega