Satsning gav stort lyft i Fittja

I Botkyrkabyggens senaste hyresgästundersökning visar resultatet ett lyft på i stort sett alla frågeområden i bostadsområdet Fittja.

Ökningen baseras på ett starkt förbättringsarbete där man satt kunden i fokus och gjort kraftansträngningar på de delar där man tidigare sett utmaningar. Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen delar med sig av framgångsfaktorerna för nöjdare hyresgäster.

– Vi gjorde en kraftsamling i Fittja och arbetsinsatser på flera fronter i organisationen och ser nu i mätningen att betygen i Fittja ökat rejält. Inte bara inom ett frågeområde, utan på i stort sett alla. Dessutom handlade det inte om några små förflyttningar utan i vissa fall ökningar på hela 10 indexsteg, på otroligt viktiga områden. Ser man totalt sett på just dessa områden tappar vi i resultatet medan Fittja går i motsatt riktning, säger Chris Österlund.

Engagerad personal
Under hela 2017 har flera insatser och projekt genomförts med engagemang från hela personalen.

– Till en början har vi infört en helt ny organisation där vi har förtydligat vårt ansvar för både våra hyresgäster och fastigheter. Jag är helt säker på att ökningen har att göra med just detta. Jag har suttit ned med alla medarbetare där vi tillsammans gått igenom vad som tidigare inte fungerat och vad som gått bra.

– Vi har brutit ned arbetet och varje avdelning har egna mål kopplade till de gemensamma målen. Sedan har jag haft veckovisa telefonmöten med de ansvarige för respektive avdelning där vi stämt av hur vi ligger till gentemot målen. Jag har fått en jättebra koppling mellan vad vi gör och hur det går, fortsätter Chris Österlund.

Nära och bra dialog
I resultatet synliggörs med tydlighet vilka investeringar som gett störst effekt på kundnöjdheten. En nära och bra dialog med hyresgästerna har stor betydelse för hyresgästernas upplevda trivsel och på dessa frågor visar resultatet stora framsteg.

– När jag började fundera på vad ökningen på just denna fråga berodde på blev jag väldigt berörd. Att erbjuda bostäder till människor är inte som vilken vara som helst. Det är människors livsplattformar. Det gäller förstås inte bara Fittja, utan i alla våra områden. Därför är det otroligt viktigt för oss att man som hyresgäst upplever att man blir tagen på allvar.

– När man tittar på hyresgästernas svar får man en tydlig bild av vad som ligger bakom ökningen. Vi har flera pågående projekt i hela bolaget. Dels har vi infört vårt målstyrningsprojekt, Sirius, med ett övergripande mål för hela företaget – att öka våra marknadsvärden med 25 procent med hjälp av hållbara insatser i våra bostadsområden.

– Sedan har vi även lagt fokus på vårt arbetsmarknadsprojekt ”Qvinna i Botkyrka” där vi anställt nio arbetslösa kvinnor i Fittja. Dessa kvinnor har hjälpt till med städning både inne och ute och har absolut varit en viktig ingrediens i att Fittjas resultat kliver framåt, både vad gäller städning och trygghet, fortsätter Chris Österlund.

Mjuka det nya hårda
Botkyrkabyggen har lagt extra stort fokus på en tät dialog med hyresgästerna, något som är extra betydelsefullt i samband med pågående renoveringsprojekt.
– Sedan har vi dragit igång ett stort renoveringsarbete. 80 procent av vårt bestånd består ju av miljonprogram som nu ska stambytas på väldigt kort tid. Därför har vi varit tvungna att jobba jättemycket med dialogen med hyresgästerna, vilket jag också tror har haft en stor betydelse i Fittja, fortsätter Chris Österlund.

Chris Österlund ser en tydlig lönsamhet i att jobba strategiskt med social hållbarhet, trygghet och trivsel.

– Det har blivit en viktig del för oss att bli medvetna om att det finns en avkastning i investeringar. Jag talar mycket om att det mjuka är det nya hårda. Om man satsar på mjuka insatser kan det i vissa lägen även ge ännu bättre avkastning än rena tekniska investeringar. Detta är väldigt spännande. Framförallt i ett utsatt område som Fittja. Detta drar ner avkastningskraven i Fittja och ändrar bilden av området på ett annat sätt än det hade gjort ifall vi valt att investera i hårda, tekniska delar. De mjuka investeringarna kan ge ännu bättre avkastning än de hårda i vissa fall, fortsätter Chris Österlund.

Bra förankrat
Den hittills framgångsrika resan mot nöjdare hyresgäster i Fittja slutar inte här. Chris Österlund ser ljust på framtiden och ser stora möjligheter för bolaget framåt.

– Det här är vårt kvitto på att vi är på väg i rätt riktning. Nu har vi ett underlag på hur vi kan jobba brett i hela organisationen där alla medarbetare blir delaktiga i att ta fram en plan på hur vi ska jobba framöver. Vi får det förankrat på ett väldigt bra sätt. Framtiden är väldigt kittlande nu. Självklart kommer vi arbeta vidare med detta och införliva samma framgångsfaktorer i alla våra områden, avslutar Chris Österlund.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega