Stor risk för sämre luft med bara frånluft

Nu är det bevisat det som många länge trott. Boendes beteende har stor påverkan på luftkvaliteten i en frånluftsventilerad bostad. I motsvarande bostad med styrd tilluft spelar brukarbeteendet inte så stor roll.

Branschorganisationen Svensk Ventilation har jämfört för- och nackdelar i två likadana lägenheter men med olika ventilationssystem – FX och FTX som i dag är de vanligaste alternativen vid nybyggnad.

Halverat luftflöde med FX
Allt ifrån systemuppbyggnad, komplexitet och robusthet till luftkvalitet, underhåll och energiekonomi har jämförts. Arbetet har gjorts av Bengt Bergqvist Energianalys.

Mest intressant är kanske den stora skillnaden som de boendes beteende har i påverkan på luftkvaliteten. När ett fönster öppnades i ett sovrum i lägenheten med frånluftsventilation mer än halverades luftflödet i det angränsande sovrummet trots att sovrumsdörren var stängd.

… och högre koldioxidhalt
Gjorda mätningar visade att uteluftflödet i sovrummet varierade mellan 2,2 och 6,2 liter per sekund i detta fall. Luftflödet i lägenheten med FTX-system påverkades dock inte utan låg kvar på 10 liter per sekund. Mätningarna visade också på högre halter av koldioxid i sovrum med FX-system jämfört med i FTX-bostaden.

Ingen överraskning
Erik Österlund på Svensk Ventilation är inte förvånad över resultaten.

– Det kommer inte som någon överraskning, det här har vi trott länge men det här är första gången som vi gjort jämförande mätningar i bebodda bostäder. Det är inte osannolikt att få extremt låga uteluftflöden i vissa delar av bostaden som är ventilerad på traditionellt frånluftssätt, säger Erik Österlund och fortsätter:

Stjäl luft från andra
– Med FTX får du en kontrollerad styrning av luftflödena i hela bostaden. I en lägenhet med bara frånluft tappar du dock kontrollen över hur flödena fördelas så snart någon öppnar ett fönster eller en ytterdörr. Då tar luften den vägen i stället för genom de don som är placerade i resten av bostaden. Den som sover med öppet fönster riskerar därmed att stjäla luft från övriga i familjen.

Lättare att drifta och underhålla
Jämförelsen visade också att bostadshuset med FTX-system är lättare att drifta och underhålla. I ett FTX-system sitter till exempel samtliga filter i ett luftbehandlingsaggregat medan i ett FX-system med 30 lägenheter behöver filter bytas både i 120 uteluftsdon och i frånluftsaggregatet.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se