Sänkta ränteavdrag och sänkt bolagsskatt

Regeringen lyssnade på kritiken från fastighetssektorn och väljer att införa minskade ränteavdrag enligt EBITDA-regeln. Samtidigt införs avdrag för byggande av hyreslägenheter och sänkt bolagsskatt, skriver Fastighetstidningen.

Det framgår av regeringens lagrådsremiss med förslag hur skatteplanering med ränteavdrag ska motverkas och hur neutraliteten i skattesystemet kan öka.

Förslaget landade i EBITDA-regeln med ett avdragsutrymme om 30 procent av rörelseresultatet före avskrivningar. Regeringen föreslår också att bolagsskatten sänks till 21,4 procent 2019 och till 20,6 procent 2021, vilket innebär innebär att Sverige får liknande regler som andra EU-länder.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega