Ny utgåva av byggvägledning för VA

Den femte utgåvan av Byggvägledning 10 Vatten och avlopp tar hänsyn till och med Boverkets byggregler i BBR 25 (BFS 2017:5) som gäller från den 1 juli 2017.

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning och av krav på att installationerna ska vara utformade så att vattenskador begränsas och så att riskerna för spridning av legionella reduceras.

I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.