Caverion övertar fastighetsdriften för kärnkraftsbolag

Caverion ska enligt ett nytt avtal med Studsvik Nuclear ansvara för mediaproduktionen, exempelvis försörjning av vatten, värme och kyla, till Studsvik och övriga fastighetsägare på företagets anläggning för forskning och utveckling i Studsvik.

Avtalet omfattar även alla tekniska discipliner samt verksamhetsanknutna tjänster som post, godshantering och transporttjänster. Uppdraget, som sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning, startade den 1 mars.

Studsvik Nuclear bedriver verksamhet i Studsvik utanför Nyköping. Företaget arbetar främst med att genomföra undersökningar på olika typer av material, bland annat kärnbränsle.