Akademiska Hus satsar på solceller i Umeå

Campus Umeå blir än mer hållbart när en ny solcellanläggning nu tas i bruk.

Anläggningen, som är en av Umeås största, ska bidra till att campusområdet kan sänka sin energiförbrukning och utgöra ett viktigt bidrag för de hållbarhetsambitioner som finns för hela Universitetsstaden.

Solcellerna har installerats på taket till Naturvetarhuset och täcker en yta på 800 kvadratmeter. Med en toppeffekt på 130 kW ger den nya anläggningen en årlig leverans på 120 000 kWh.

Satsningen på solceller ligger i linje med den campusplan som Akademiska Hus och Umeå universitet tillsammans slagit fast och där fokus på hållbara och energieffektiva lösningar är en viktig del i campusutvecklingen.

Smart city
– Den nya solcellsanläggningen motsvarar 20 procent av Naturvetarhusets driftbehov av el, vilket är en siffra vi är väldigt stolta över att kunna leverera, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef för Akademiska Hus.

För att skapa än mer hållbara campus har företaget som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

Tillsammans med flera andra aktörer ingår Akademiska Hus även i hållbarhetsprojektet Ruggedised som ska göra Universitetsstaden i Umeå till en så kallad Smart City. I projektet ingår bland annat att skapa 100 procent förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

Många lösningar
– I Umeå tas hållbarhet på allvar och det märks tydligt, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Akademiska Hus energiarbete pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får företaget till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Företagets solcellsinstallationer genererar över en miljon kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten.

Akademiska Hus verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i sina byggnader och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget.

För mer information

Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0706-34 31 09
E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef Akademiska Hus
Tel: 0703-23 11 08
E-post: fredrik.nyberg@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega