Modiga forskare ska ge beslutsfattare nya insikter

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor på det nya forskningsprogrammet Människa, Energisystem och Samhälle (Mesam). Programmet är en av Energimyndighetens satsningar på samhällsvetenskaplig, humanistisk och tvärvetenskaplig forskning. Satsningen pågår mellan 2017 och 2022.

Välja orealistiska alternativ
Syftet  är att underlätta för samhällsaktörer att i framtiden välja alternativ som i dag verkar både orealistiska och olönsamma.

Genom problemorienterad forskning kan satsningen leda till bättre förståelse för komplexa sammanhang och ge nya insikter. Det kan skapa förändring i samhället genom andra typer av beslut och nya arbetssätt.

– Vi vill att satsningen lockar modiga forskare som kan hjälpa samhällsaktörer att få helhetssyn och öka deras förståelse för samspelen mellan energi- och klimatfrågor och andra viktiga samhällsfrågor. Med det vill vi öka samhällsaktörers förmåga att fatta beslut i komplexa frågor som bidrar till hållbara energisystem, både nationellt och internationellt, säger Josefin Thoresson, programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Planerad utlysning och konferens
Programmets första utlysning kommer att öppna inom kort. Konferenser kommer att hållas inom programmet och närmast är konferensen Perspektiv på Energi 6–7 december i Stockholm som arrangeras av Energimyndigheten.

Konferensen kommer att samla upp den forskning som genomförts i pågående programsatsningar inom området, och ge information om Mesam  samt innehålla ett match-making event. För mer information om konferensen, följ länken här.

Mesam ersätter programmet Strategisk Energisystemforskning.

För mer information, kontakta:
Josefin Thoresson, 016-544 23 04.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega