Entreprenadjuridik ur ett praktiskt perspektiv

Den nya boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och tillämpningen av entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv.

Rättsutvecklingen inom entreprenadjuridiken går snabbt. Högsta domstolen (HD) har de senaste fem åren meddelat flera domar som har fört utvecklingen inom rättsområdet framåt.

Standardavtalen för byggsektorn AB 04 och ABT 06 har en central plats i denna beskrivning. Även standardavtalet ABK 09 och praktiska frågeställningar som handlar om konsultavtal får betydande utrymme. Småhusentreprenader berörs också.

Författaren Robert Deli är verksam som advokat och partner vid Advokatfirman Vinge. Han tar upp ett flertal av de juridiska områden som har stor praktisk betydelse för parterna i ett entreprenadavtal. Boken är skriven för såväl jurister som andra verksamma inom byggbranschen.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega