Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Konflikter – går de att hantera?

Ett liv utan konflikter är nog en utopisk tanke. Mänskligt liv och samvaro innebär alltid ett visst mått av konflikter. Det handlar snarare om hur vi hanterar de konflikter vi brottas med.

Svenskarna är enligt sociologen Åke Daun världens mest konfliktundvikande folk. Blotta ordet konflikt kan få många av oss att börja svettas och må dåligt.

Och det är kanske inte så underligt, illa hanterade konflikter kan få svåra konsekvenser som uteslutning eller till och med krig och död i värsta fall.  Och lite är det så att öppna konflikter är som att släppa ut anden i flaskan, när anden väl är ute så är anden ytterst svårstyrd.

Analysera och förstå
Viktigt är därför att förstå hur konflikter fungerar och vad man bör tänka på för att hantera konflikter bättre.

För att kunna hantera en konflikt behöver man börja med att analysera den och fundera på följande frågor:

 1. Vad handlar konflikten om egentligen?
 2. Vilka är inblandade och varför?
 3. Hur långt har det gått?
 4. Vilka alternativ till lösning finns det och vilka för och nackdelar har respektive alternativ?

Olika nivåer av konflikter
Konflikten kan befinna sig på olika nivåer,

 • Individnivå och kopplat till individens egenskaper som drivkrafter, beteende och stressnivå hos individen.
 • Relationsnivå. Handlar ofta om kommunikationens kvalité
 • Systemnivå. Här är det sådant som är inbyggt i systemet eller organisationen som till exempel otydliga eller motstridiga mål, otydliga roller, oklart mandat.

Ibland vill man göra konflikter till att endast handla om individer när det handlar om systemkonflikter som behöver hanteras på systemnivå. Risken är då att konflikten finns kvar även om man byter ut individerna. Ibland säger man till och med att konflikten sitter i väggarna.

Olika delar av konflikten
I Johan Galtungs ABC-modell tar han upp tre delar i en konflikt som man kan behöva analysera mer noggrant.

 • Sakfrågorna där vanliga teman är fördelningskonflikter (pengar, tid, ansvar), positionskonflikter (vem skall få en viss roll, vems ord väger tyngst), strukturkonflikter (befogenheter, organisationsstruktur), beteendenormkonflikter (bemötande, sköta arbetsuppgifter), övertygelsekonflikt (vilka metoder är bäst, vilket synsätt/värderingar skall gälla).
 • Hur parterna beter sig för att driva sina intressen och inte minst de
 • Attityder som finns inom parterna, det vill säga hur parterna tänker, känner och vad de vill.

Allt har betydelse för att förstå och eventuellt kunna lösa eller hantera konflikten.

Och som svar på den inledande frågan om konflikter går att hantera så är svaret ja, i de flesta fall går de till och med att lösa. Men om konflikten pågått under en längre tid kräver det omsorg, tid och kunskap för att komma vidare.  Och mest ansvar för att ta tag i konflikter har chefen.

Charlotta Schenholm
Vilja Ledarskap

Charlotta är ledarskapskonsult, grupputvecklare & partneringledare. Hon är fil kand i ekonomi, certifierad i GDQ (grupputvecklingsverktyg), beteendeprofilanalys Disa (IPU)och Förändringens 4 rum.

Tips för att hantera konflikter

 • Börja med att analysera konflikten. Vad handlar den om egentligen?
 • Ta tag i jobbiga frågor i tid, innan det vuxit sig till någon stor grej.
 • Försök att inte vara alltför lättkränkt. Våga fråga hur den andre menade och i vänlig ton. Ofta är det hur vi säger saker som är problem, inte vad som sas.
 • Undvik att eskalera konflikter i onödan. Att köra över folk eller att göra så att människor tappar ansiktet eskalerar en konflikt. Tänk igenom hur ditt agerande kan uppfattas av motparten.
 • Fundera på dina fyra olika alternativ: påverka situationen, acceptera situation, lämna situationen eller att bli bitter. Bestäm dig för vilket alternativ som är realistiskt och fungerar för dig. Att bli bitter är det sämsta alternativet, både för dig och för omgivningen.

Bli den första att kommentera "Konflikter – går de att hantera?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega