Fastighetsbolag hjälper arbetslösa få jobb

Från vänster Jesse Kemppinen, Fryshuset, Stig-Arne Bäckman, TalangAkademin, Moa Arnberg, Förvaltaren, Peter Schilling, kommunstyrelseordförande i Sundbybergs stad, David Johansson, Balder, Jonas Gustavsson, Fasticon, Annica Modin, Wallenstam och Linus Warrenstein, TalangAkademin.

Fastighetsbolag hjälper genom konceptet Talangakademin människor som står långt från arbetsmarknaden att få praktik och bevis på sina kunskaper. Målsättningen är  jobb för människor och tryggare och mer välmående bostadsområden.

TalangAkademin är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter, med stöd från Tillväxtverket och ledande fastighetsbolag. Syftet är att hjälpa fastighetsbolag och övrigt näringsliv att hitta nya medarbetare samtidigt som dessa personer får en chans att visa vad de går för.

– Många branscher skriker efter kompetens samtidigt som det finns mängder av talanger dolda i utanförskap, säger Stig-Arne Bäckman, projektledare för Talangakademin.

Finns på tre platser
Talangakademin startade på Frölunda torg i Göteborg hösten 2017 där man arbetar på uppdrag av Skandia Fastigheter.

Sedan årsskiftet finns man också i Väla Centrum i Helsingborg. Förra veckan lanserade man sitt koncept i Sundbyberg i norra Stor-Stockholm.

100 platser per ort och år
Organisationen har i respektive område en koordinator som med hjälp av kommunen, arbetsförmedlingen och lokala föreningar och organisationer  matchar ihop jobbsökande och företag. En praktikperiod är normalt en–tre månader.

Ambitionen är att hitta minst 100 praktikplatser per ort och år. Många av praktikplatserna finns inom lager, handel, restaurang, utemiljö och fastighetsservice

Validerar kunskaperna
– Det som främst skiljer oss från andra är att vi har färdiga format och kriterier för att validera praktikanternas lärande under resans gång. Alla får efter avslutad praktik med sig ett bevis på både sina yrkesmässiga kunskaper och sin sociala kompetens, säger Stig-Arne Bäckman.

Passande koncept
Moa Arnberg är hållbarhetsutvecklare på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg som är ny partner till Talangakademin.

– Vi jobbar redan mycket med social hållbarhet så det här konceptet passade bra in hos oss Vi har bland annat anställda nattvandrare och pensionärer som går runt och plockar skräp och tar in ungdomar på sommarjobb. Allt för att skapa attraktiva bostadsområden.

– Vi har inte själva jättemånga möjligheter att anställa nya medarbetare i förvaltningen men vi är måna om att så många som möjligt av våra hyresgäster har jobb. Vi får vår första praktikant på plats inom någon vecka, säger Moa Arnberg.

Partners i projektet är Fasticon, Skandia Fastigheter, Balder, Wallenstam, Förvaltaren, Huge Fastigheter och Fryshuset.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om Talangakademin här

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega