Ökade krav i ny ellag

Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har beslutat om nya föreskrifter. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2017.

Den 16 mars fattade regeringen beslut om en ny elsäkerhetsförordning. Elsäkerhetsverket beslutade därefter att anta tre nya myndighetsföreskrifter. Förordningen och föreskrifterna ansluter till elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017.

– Det känns mycket bra att alla regler som rör reformen är på plats. Det ger goda förutsättningar för företagen att anpassa sina verksamheter till det nya regelverket, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo i ett pressmeddelande.

Förordningens innehåll
Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel. Elsäkerhetsförordningen innehåller dels bestämmelser som har förts över från de upphävda förordningarna, dels nya bestämmelser som följer av den nya elsäkerhetslagen.

Krav på registrering
Nyheterna i elsäkerhetsförordningen omfattar bestämmelser om registrering av elinstallationsföretag, register över elinstallatörer och elinstallationsföretag samt bemyndiganden för Elsäkerhetsverket.

Föreskrifternas innehåll
De tre nya föreskrifterna är:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om elinstallationsarbete
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör

Föreskrifterna ansluter till innehållet i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen och genomför elbehörighetsreformen fullt ut.

– När den nya lagen, förordningen och föreskrifterna träder i kraft blir det mycket enklare för både konsumenter och myndigheten att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Då ställs det tydligare krav på de rutiner och den kompetens som krävs för att göra säkra installationer, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega