Oj, vi tänkte inte på det!

Energieffektiviseringsprojektet på Vänortsgatan blev en viktig lärdom för Uppsalahem. Foto: Anders Tukler.

Katarina Härner, fastighetschef på Uppsalahem vet vikten av att inte göra ingrepp i värmesystem under eldningssäsongen. Men också att man aldrig kan vara nog försiktig i planeringen inför ett projekt.

Ett energieffektiviseringsprojekt i oktober blev en viktig lärdom för Katarina Härner och hennes medarbetare. I ett 80-talshus med 140 lägenheter skulle radonsugar installeras och fläktar, termostater och ventiler bytas. Samtidigt skulle ventilation och värme injusteras för att effektivisera energianvändningen.

Dragit ut på tiden
Planering och upphandling av uppdraget drog ut på tiden och först i oktober hade man klart med en entreprenör.

– Det gjorde att vi hamnade i tidspress, inte ansåg oss ha tid med de normala uppstartsmötena och aldrig hann informera alla som kunde bli berörda av projektet, berättar Katarina Härner.

Behövde inte lufta systemet, eller….
Man hade dock fått besked inför projektstarten att man inte skulle behöva lufta värmesystemet i samband med arbetena. Men det var just vad man skulle ha gjort. Det kom luft i systemet, det började bli kallt utomhus och temperaturen sjönk under 20 grader i flera lägenheter och hyresgästerna ringde och undrade vad som stod på.

Bristande interninformation

Det är av misstagen man lär sig, säger Katarina Härner på Uppsalahem och delar med sig om ett projekt som gick snett. Foto:Stewen Quigley

– Personalen på felanmälan var inte insatta i vad som egentligen pågick i fastigheten och vår ordinarie driftpersonal var upptagen med annat. Men tack vare att vi hade givare i lägenheterna kunde vi snabbt konstatera vilka lägenheter som var kalla och förstod att det kommit luft i värmesystemet i den stam där vi gjorde intrimningar. Genom att förvärma tilluften kunde vi därför se till att temperaturen inte sjönk för lågt.

– Vår förvaltare fick då snabbt lägga upp en plan för hur projektet skulle fortsätta och hur hyresgäster och felanmälan skulle informeras.

Alla vet ju men…
Övriga hyresgäster fick finna sig i att ha lite kallare i sina lägenheter medan resten av systemet luftades, men tog det hela med jämnmod.

– Alla vet ju egentligen att man aldrig gör ingrepp i värmesystem under eldningssäsong, säger Katarina Härner. Men övrig säsong är kort och det är svårt att hinna med. Därför är det än viktigare att vara lite försiktig och säkerställa att man minimerar riskerna, betonar hon.

Bättre på att prata med varandra
Nu i skiftet januari/februari görs en finjustering av systemen och därefter ska man sätta sig ned och göra en ordentlig utvärdering av varför det gick snett.

– Vi behöver bli bättre internt på att prata med varandra så att vi verkligen förstår vad vi menar och vilka effekter ett projekt kan få, särskilt när det gäller många tekniska termer som i detta fall. Till exempel måste det ges tid för projektledare och förvaltare att prata ihop sig inför projektstart även när det råder tidspress.

Positiv lärdom
En positiv lärdom av debaclet var dock att organisationen reagerade snabbt för att åtgärda felen.

– Förvaltare, fastighetstekniker och assistenter var snabbt på tårna. Här hade vi nytta av en snabb dialog när det bäst behövdes. Därför är det viktigt att tydliggöra vem som ansvar för vad och hur internkommunikationen ska fungera, säger Katarina Härner.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega