Lantmäteriet skär ner uppdragsverksamhet

Lantmäteriet upphörde med delar av sin uppdragsverksamhet den 1 januari och styr istället över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

För att hantera handläggningstiderna, och på bästa sätt möta kundens behov så väljer myndigheten att styra om resurser från uppdragsverksamhet till förrättningshandläggning.

De delar som berörs är följande:

  • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
  • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
  • Nybyggnadskartor*
  • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
  • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar

* med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).

 

Läs mer om beslutet

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega