Property Partner får uppdrag av Vincero

Property Partner har fått i uppdrag att ansvara för hyresadministration och tekniska förvaltning av Vinceros fastigheter i Stockholm och Uppsala. Uppdraget omfattar 14 fastigheter om…


Lantmäteriet skär ner uppdragsverksamhet

Lantmäteriet upphörde med delar av sin uppdragsverksamhet den 1 januari och styr istället över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar. För att hantera handläggningstiderna, och på…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega