lantmäteriet


30 miljoner till bättre digitalisering

Regeringen satsar 30 miljoner på en bättre sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Pengarna går till Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att fortsätta arbetet med att…Lantmäteriet skär ner uppdragsverksamhet

Lantmäteriet upphörde med delar av sin uppdragsverksamhet den 1 januari och styr istället över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar. För att hantera handläggningstiderna, och på…