Råd för hållbar renovering

Hälften av landets bostäder behöver renoveras det närmaste årtiondet. Ambitionen är att det ska göras hållbart, involvera hyresgästerna, minska energianvändningen och ändå gå ihop. Men kunskapen om renovering är eftersatt.

madeleine.nobs.liten.NCC

Madeleine Nobs, affärsutvecklare på NCC.

Madeleine Nobs är affärsutvecklare Hållbara affärer på NCC och styrelseledamot i det nyinrättade Renoveringscentrum, som ska bidra till att öka kunskapen om renovering. För henne är hållbar renovering i första hand synonymt med att involvera hyresgästerna i upprustningen av hela bostadsområden och se till att de har råd att bo kvar.

? En renovering är inte hållbar om de boende måste flytta på grund av för höga hyror.  Det måste finnas lägenheter med olika hyresnivåer i ett område. Dessutom är det viktigt att komma tillrätta med segregationen i vissa områden, som blivit mycket värre de senaste åren.
Det gäller enligt henne att återskapa det goda tänkta ur miljonprogrammet ? med gårdar för samvaro och gemenskap, yteffektiva lägenheter och en enkelhet att kunna ta sig till och från stan eller vistas i naturen.

Anpassa upprustningen
? Det är egentligen viktigare att göra ytorna mellan husen och området kring entréerna mer trygga och trivsamma än att satsa för mycket på lägenheterna. Och här måste de boende få vara med att tycka till.

Bara för något år sedan var huvudspåret i renoveringsdebatten att man skulle göra allt på en gång. Madeleine Nobs anser att den typen av jätterustningarna oftast blir för dyr. Hon ser framför sig flera olika angreppssätt, anpassade till de förutsättningar som gäller just där.

? Det finns inte bara ett sätt som är rätt. I en fastighet som vi kallar Fiittja People´s Palace i Botkyrka har vi valt tre aspekter för att hålla nere kostnaderna i samband med stambyte: vi involverar de boende i ombyggnaden och driften, optimerar ytor och gör dem uthyrningsbara samt lappar och lagar i övrigt. Dessutom målar vi upp och sätter ny belysning i trapphuset. Det är en värdeökande åtgärd.

Fredrik Olsson, vd på Rotpartner.

Våga kommunicera mera
Fredrik Olsson är vd för företaget Rotpartner som projektleder renoverings- och ombyggnadsprojekt och även hjälper hyresvärdar med dialogen med hyresgäster före och under renoveringen. Han anser att fastighetsägare i allmänhet behöver bli modigare med att våga kommunicera med sina hyresgäster inför en stundande renovering.

? De flesta hyresvärdar har ingen exakt bild av vad de ska göra, mer än att det är påkallat att byta stammar och badrum. Då måste man våga kommunicera det. Vår uppfattning är att fastighetsägare som har en öppen inställning lyckas bättre med att driva igenom sina projekt på ett bra sätt, säger Fredrik Olsson. Ju tidigare man börjar informera, desto mindre risk att hyresgästerna bromsar renoveringen genom att gå till Hyresnämnden.

? Men det handlar också om att vara tydlig med att förklara att hyresgästerna inte alltid får sin vilja igenom, och motivera varför.

Centrum för ökad kunskap
Andres Muld är ordförande i Renoveringscentrum, ett samarbete mellan forskning och näringsliv för att öka branschens kunskap om renovering.

? När det gäller nybyggnad finns hur mycket information som helst medan renoveringskunskaper är en bristvara. Dessutom är det svårare att ta hand om en befintlig byggnad. Man måste lära känna byggnadens kvaliteter och svagheter så att det inte uppstår skador. Det krävs ett rejält kunskapslyft.

Andres Muld, ordförande i Renoveringscentrum.

Andres Muld, ordförande i Renoveringscentrum.

Tanken är att Renoveringscentrum ska tillhandahålla all relevant information om renovering. Man kommer även att lyfta fram goda exempel och utvärdera och kvalitetsstämpla vissa projekt.

Omfattande utbildningsinsats
Dessutom planeras en omfattande utbildningsinsats i klass med Bygga Bo-dialogen. Den nya satsningen kallas Bygga Om-dialogen.

? Regeringen har ju aviserat en stor satsning på renovering och ombyggnad i höstpropositionen. Om vi får del av den hoppas vi kunna sätta igång med utbildningar nästa år. Ambitionen är att utbilda representanter för alla kategorier i byggkedjan, och att de sedan får hjälpa till att utbilda sina kolleger, säger Andres Muld.

All ny kunskap som kommer fram presenteras på sajten renoveringsinfo.se som är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum. Sajten lanserades 2015. Alla resultat som är finansierade med offentliga medel är tillgängliga gratis på sajten, medan Byggtjänst tar betalt för andra delar.

? Vi levandegör människorna i projekten och lyfter fram resultaten i redaktionell utformning. Det finns ett stort sug efter den här typen av material, säger Anna-Klara Fresk Aspegren, redaktör för Renoveringsinfo.

Hållbar integrerad renovering

kristina_mjornell_liten_lth

Kristina Mjörnell, adjungerad professor vid avdelningen för byggnadsteknik vid Lunds Tekniska högskola.

Kristina Mjörnell, är adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola och ansvarig koordinator för Siren, det största svenska forskningsprojektet om hållbar integrerad renovering. 30 forskare och 25 företag och organisationer samarbetar för att ta fram ny kunskap, nya metoder och verktyg för att arbeta med hållbar renovering.

Forskningen omfattar såväl miljömässiga som ekonomiska, sociala och kulturhistoriska aspekter. Ambitionen är att möta de samhällsutmaningar som klimatförändringar, förändrad demografi och ökad segregering innebär samt bidra till ökat inflytande i renoveringsprocessen för de boende. Samtidigt som kostnaderna ryms inom fastighetsbolagens ekonomiska ramar.

Kristina Mjörnell ser det som helt nödvändigt att ha ett helhetsgrepp och integrera alla aspekter.

? I dag prioriteras ofta låg kostnad på bekostnad av miljö och sociala aspekter, vilket riskerar att leda till minskad historisk och kulturell mångfald i den byggda miljön. Det kommer att krävas ny kompetens, ny typ av arbetskraft och nya arbetssätt för att hantera den komplexitet som hållbar renovering innebär, säger hon.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega