Äldreanpassa med finess

Eva Eriksson Forsen 777x437Passa på att äldreanpassa dina hus med finess och stil när du ändå renoverar. Det gör lägenheterna attraktiva för fler och hyresgästerna kan bo kvar längre. Dessutom slipper du fula och kostsamma ingrepp när lägenheten måste tillgänglighetsanpassas. Uppmaningen kommer från Eva Eriksson på bygg- och projektledningsföretaget Forsen Projekt.

Eva Eriksson ansvarar för företagets arbete med äldre- och omsorgsboenden. Hon var tidigare projektledare och ansvarig för utvecklingsfrågor på Micasa Fastigheter, ansvarig för att ta fram Framtidens omsorgslägenhet som fick stor uppmärksamhet.

? Det finns egentligen ingen motsättning mellan omsorgsboenden och vanliga lägenheter om man bortser från personalutrymmena, säger hon. Allt fler drabbas av demens ju äldre vi blir, varför då inte redan från början bygga för att förenkla vardagen för dessa personer så att de kan bo kvar hemma längre. Det tjänar både samhället och du som fastighetsägare på.

Små medel
Enligt Eva Eriksson är det viktigt att sätta sig in i de äldres vardag när man väljer lösningar för personer med nedsatt syn- eller kognitiv och funktionsmässig förmåga.

? Om man enbart följer Boverkets BBR-krav saknas mycket som är viktigt ur ett äldreperspektiv. Men det går att göra mycket med små medel för att förbättra lägenheterna och förlänga de boendes oberoende.
Det handlar bland annat om att med rätt färgsättning och rätt material öka tryggheten.

Onödiga trösklar
? Synnedsättningar är mycket vanligt förekommande hos äldre personer. Detta leder till att förmågan att orientera sig i rummet försämras. Genom att måla med kontrasterande färger eller använda produkter i avvikande kulörer ökar man orienterbarheten och minskar människors oro. Men det gäller också att ha rätt och bra belysning, se till att badrum och kök blir tillgängliga för personer i rullstol och undvika onödiga nivåskillnader. Det finns egentligen ingen anledning att ha trösklar inne i en lägenhet, säger Eva Eriksson.

Det är även viktigt att placera viktiga funktioner på rätt höjd så att man når dem lättare, till exempel om man sitter i rullstol. Att sänka höjden på spegeln i badrummet och ha lådor i köket i stället för skåp i  underlättar också väsentligt menar Eva Eriksson.

Gynnar även barnfamiljer
? De flesta av dessa förbättringar gynnar även barnfamiljer och bidrar till mer flexibla lägenheter. Tänk vad bra det vore med en höj- och sänkbar hatthylla i hallen som standard! Det kommer i dag fram fler och fler snygga lösningar, designen är viktig. Det ska inte synas att lägenheten är äldreanpassad, det ska bara finnas där. Det är tricket!

Enligt Eva Eriksson behöver det inte alltid bli dyrare att anpassa lägenheterna. Genom noggrann planering från början och god kännedom om bra produkter på marknaden kommer man långt.

? Vissa saker kostar lite mer. Därför har vi föreslagit att den som äldreanpassar sina lägenheter bör kunna få någon form av investeringsbidrag från kommun eller stat.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Checklista för äldreanpassning

Badrummet
Badrummet ska fungera för en person med rullstol eller rollator. Det ska finnas toaletter som är förberedda för stödhandtag direkt på toaletten så att man slipper ta hål i tätskiktet. Det ska finnas en greppvänlig termostatblandare samt handtag och duschstång som klarar belastningar och som har grepp att hålla sig i. Lokala fall kan bli för branta för en person med balansproblem, så det bör vara ett jämnt fall (1:100) i hela badrummet.

Köket
Lådor i stället för luckor i köket gör att skåpen blir lättare att komma åt. Ugnen ska monteras i arbetshöjd med en sidohängd lucka, så att en person i rullstol lätt kan öppna och komma åt maten. Även mikrovågsugnen ska vara i arbetshöjd, och en utdragbar skiva under ugnen som avställningsyta är bra. Spisen bör väljas med omsorg. Touchkontroller kan vara svåra att hantera. Det är också svårt att se var man ska trycka och vilken platta som styrs. Välj därför en spishäll med vredpanel. Välj också diskbänkskåp med löstagbar botten och sockel som lätt kan demonteras. Detta underlättar för att man ska kunna komma under med rullstol.

Nivåskillnader
Det ska vara så få trösklar som möjligt, helst inga alls. Ingen våtrumströskel behövs om måttet mellan golvbrunnen och ingången till badrummet är minst 20 millimeter. Lägg trall på balkongen så det blir lätt att komma ut – eventuellt behövs en liten ramp.

Teknik
Ett eluttag ska placeras på handikappanpassad höjd för städning i varje rum. Placera uttaget vid sängen så att det inte riskerar att skadas om en höj- och sänkbar säng används. Uttag i köket placeras om möjligt på en sidovägg så att det blir lättare att komma åt, och minst ett uttag vid köksbänken bör förses med timer. En spiskåpa med inbyggd sprinkler skapar extra trygghet om kastrullen på spisen glöms bort. Ledljus som alltid lyser på natten placeras intill badrumsdörren, cirka 20 centimeter över golvet. Detta förebygger fallolyckor.

Kontraster och kulörer
Kontraster är viktigt för synsvaga personer. Det bör vara minst 0,4 i skillnad på NCS-skalan mellan till exempel viktiga dörrar och väggar eller mellan wc-porslin och kakel. Använd lugna och enhetliga färger – vita och blanka ytor kan vara bländande för personer med ögonsjukdom. Det bör också vara enhetliga färger i övergångar på golvbeläggningar mellan trapphus, hall och badrum.

Övrigt
Installera dörrautomatik på alla tunga dörrar. Tänk igenom placeringen av armbågskontakter, kodlås och liknande. Postboxar vid entréerna underlättar för spontana möten mellan grannarna. Skapa sittplatser vid postboxarna. Den allmänna belysningen ska vara minst 200 lux och styras av rörelse. Den får aldrig slockna utan ska dimras ner till cirka tio procent vid inaktivitet. Det ska finnas tydliga siffror på våningsplanen. Om det är möjligt: installera passagesystem med brickor istället för nycklar, då det underlättar för många äldre.

Utemiljö
Det ska vara bra belysning vid entrén. Om det är en nivåskillnad behövs en ramp med lutning på 1:20. Sittplatser ska finnas i form av tillgängliga parksoffor eller parkfåtöljer. Placera dessa intill varandra så att det går lätt för de boende att prata med varandra. Se till att ha en jämn markbeläggning för att förhindra fallrisk.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega