Coworking en exponentiell trend – fastighetsägarnas nya verklighet