Erik Bolander blir affärsutvecklingschef på Bengt Dahlgren Stockholm

Bengt Dahlgren Stockholms tidigare vd Erik Bolander går in i en ny tjänst som affärsutvecklingschef. Där ansvarar han bland annat för att bygga nya affärsrelationer samt att utveckla Bengt Dahlgrens konsultverksamhet.

– Min nya roll handlar kort och gott om att skapa fler affärer där Bengt Dahlgrens konsulter gör vår kunders fastigheter lönsamma, effektiva och hållbara. Det finns många fallgropar när fastighetsägare exempelvis ska klara klimatomställningen, renovera sina fastigheter eller göra hyresgästanpassningar. Då behöver man riktigt bra teknikkonsulter och projektledare – alternativet kan vara kostsamt, säger Erik Bolander.

I positionen som affärsutvecklingschef på Bengt Dahlgren Stockholm ansvarar Erik Bolander för att öka efterfrågan för bolagets produkter och tjänster. Viktiga fokusområden är bland annat att etablera nya affärsrelationer samt utvärdera marknad och branschtrender.

– Lågkonjunktur, inflation och ökande leverantörspriser till trots så har Bengt Dahlgren Stockholm fortsatt högt tryck i våra konsultuppdrag. Samtidigt har vi blivit medvetna om att vi behöver bli ännu mer proaktiva i våra befintliga kundrelationer och att skapa nya affärsmöjligheter. Det är här Erik kommer in, säger tillförordnad vd Christer Larsson.

Källa: Bengt Dahlgren

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega