Sarah Isaksson, ny hållbarhetschef på AMF

Sarah Isaksson kliver in i rollen som hållbarhetschef, med övergripande ansvar för ESG-området. Sarah ansluter sig därmed till ett växande team med fokus på miljöfrågor, bolagsstyrning och social hållbarhet på AMF Fastigheter.

Klimat- och hållbarhetsarbetet blir alltmer komplext och kraven på transparens och rapportering inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) har ökat. AMF Fastigheter väljer därför att växla upp arbetet ytterligare.

− AMF Fastigheter har från start haft ett fokus på klimat- och energifrågor, ofta drivet av ett ekonomiskt incitament, en minskad klimatpåverkan har varit en bonus. Idag är vi i ett helt annat läge. Vi är övertygade om att en hållbar omställning är en förutsättning för att nå lönsamhet på sikt. Vi har ambitiösa klimatmål och vill aktivt bidra till den förflyttning som bygg- och fastighetsbranschen står inför. Den här rekryteringen är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Johan Lindskog, projektutvecklingschef AMF Fastigheter.

Den tidigare hållbarhetschefen, Michael Eskils, som har varit verksam på AMF Fastigheter sedan starten 2010, kliver in i en ny roll som Klimatstrateg för att ha ett än tydligare fokus på AMF Fastigheters och fastighetsbranschens klimatomställning.

Den 1 april ansluter Sarah sig till ett växande team som arbetar fokuserat för att uppnå AMF Fastigheters klimatmål, vetenskapligt förankrade genom Science Based Targets initiative (SBTi).

− Michael Eskils kommer att fortsätta det viktiga arbetet med klimat- och energifrågor. Med Sarah Isaksson, som har erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet, förändringsarbete och innovationsledning, intensifieras hållbarhetsarbetet. Teamet kommer att komplettera varandra väldigt väl utifrån erfarenheter, kompetenser och förmågor. Vi ser alla fram emot att välkomna Sarah framåt våren, fortsätter Johan Lindskog.

Sarah Isaksson har en bred erfarenhet inom stadsutveckling och social hållbarhet med fokus på att skapa trygga, rättvisa och inkluderande platser. Tidigare uppdragsgivare utgörs bland andra av Skandia Fastigheter, Humlegården och Svensk Byggtjänst. Sarah kommer närmast från en roll som Head of Sustainability på den digitala design- och innovationsbyrån Antrop.

− AMF Fastigheter har legat i framkant i arbetet med att skapa trygga och levande platser och jag har med intresse följt Urban Escape- och Moodkvarterets omvandling från mörka bakgator till levande stadsmiljöer. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet med att skapa inkluderande platser där alla känner sig välkomna, och att arbeta hands on med vetenskapligt baserade klimatmål. Det speglar en ambition som jag starkt delar – att driva branschen mot en mer hållbar framtid, säger Sarah Isaksson.

Källa: AMF Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega