Så rensar du allmänna utrymmen

Hur ska bostadsbolag och bostadsrättsföreningar hantera cyklar och annan lös egendom i gemensamma utrymmen? HSB:s jurister ger råd.

Det är vanligt att allmänna utrymmen behöver rensas med jämna mellanrum. Den som kastar eller tillägnar sig annans egendom kan göra sig skyldig till brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Det är således viktigt att bostadsbolag och bostadsrättsföreningar genomför rensning av egendom på ett lagenligt sätt. Hur man ska gå tillväga för att undkomma straffrättsligt ansvar är emellertid juridiskt sett inte helt klart.

Ägaren är känd
Huruvida bostadsbolaget eller bostadsrättsföreningen känner till vem som är ägare till egendomen är i detta sammanhang relevant.

Ägaren av egendomen ska uppmanas att ta hand om egendomen. Om egendomens ägare inte omhändertar föremålet kan bostadsbolaget eller bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning gentemot ägaren via Kronofogdemyndigheten.

Bostadsbolaget eller föreningen äger inte rätt att flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Ägaren är okänd
Vid rensning av till exempel ett cykelrum har bolaget eller föreningen sällan kunskap om vem som är ägare till respektive cykel. Bolaget eller föreningen kan agera på följande sätt om egendomen behöver avlägsnas av exempelvis utrymmesskäl.

Bolaget eller föreningen bör i god tid avisera att en cykelrensning ska ske och be boende eller medlemmar att märka upp sina cyklar inom skälig angiven tid, till exempel en månad.

Ett alternativ är att man märker upp cyklarna och ber ägarna att inom föreskriven tid avlägsna markeringen om cykeln ska stå kvar. Informationen bör ges skriftligen, till exempel genom anslag på anslagstavlor i trapphuset, på cykelrummets dörr och på varje cykel. Vidare bör utdelning av information ske i de boendes postfack eller brevinkast.

Polisanmälan
Cyklar vars ägare inte gjort anspråk på att behålla bör fotograferas och anmälas till Polisen som hittegods eller kvarglömd egendom.

Om cykeln är låst betraktas den dock inte som hittegods. Polisen kan däremot hjälpa bolaget eller föreningen med registerslagning för att se om cykeln är anmäld som stulen.

Bolaget eller föreningen behöver upprätta en lista med respektive cykels fabrikat, modell och färg samt märkningar som kan identifiera ägare (till exempel ramnummer eller sec-nummer).

Listan skickas tillsammans med bolagets eller föreningens kontaktuppgifter till Polisen. Om cykeln upptäcks vara stulen ska den omedelbart lämnas till polisen.

Vänta sex månader
När kvarlämnade cyklar anmälts till polisen bör de förvaras på ett säkert ställe, till exempel ett låst förråd, under en viss period.

Hittegodslagen föreskriver en väntetid på tre månader innan egendomen kan anses tillfalla upphittaren, medan jordabalken föreskriver en väntetid på sex månader för att egendomen ska anses övergiven.

Rekommendationen är att vänta i sex månader innan bolaget eller föreningen gör sig av med egendomen.

Risk för skadestånd
Även om man förfarit enligt ovanstående rekommendation så finns det emellertid fortfarande en risk, om än en liten sådan, att cyklar som ingen gjort anspråk på tillhör personer som inte nåtts av informationen om cykelrensningen.

Så kan exempelvis vara fallet om ägaren varit bortrest under en längre period eller hyrt ut sin lägenhet i andra hand.

Bolaget eller föreningen kan i sådant fall bli skadeståndsskyldig. Den som utför rensningen kan även anses begå brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Cykelrensning måste således ske med beaktande av denna risk. Man bör alltid noggrant dokumentera samtliga vidtagna åtgärder i samband med rensning av lös egendom i allmänna utrymmen.

Källa: HSB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega