BRF-nyheter att ha koll på 2021

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum listar de viktigaste förändringarna och trenderna som BRF:er bör hålla koll på under det kommande året.

Den 15 april 2020 bestämde regeringen att en tillfällig lag skulle implementeras där det blev möjligt för bolag och bostadsrättsföreningar att genomföra årsstämman på distans. Syftet var då att underlätta föreningsstämmor under pandemin och begränsa smittspridning. Men nu har regeringen röstat igenom en förlängning av den tillfälliga lagändringen som annars löper ut vid årsskiftet.

I somras la även regeringen fram ett förslag om stärkt minoritetsskydd i bland annat bostadsrättsföreningar. Riksdagen antog förslaget den 12 november 2020, som kommer göra det lättare för medlemmar att begära särskild granskning av styrelsens arbete och på så sätt utreda missförhållanden. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021.

– Möjligheten har funnits tidigare, men enligt förslaget räcker det nu att 10 procent av medlemmarna begär granskning direkt hos Bolagsverket, och det behöver inte ens behandlas på stämman. Medlemmar som kräver särskild granskning utan god grund kan dock bli ersättningsskyldiga, säger Stefan Lindberg, bolagsjurist på SBC.

Kvadratmeter går före läge
Även på bostadsköpssidan syns förändringar. Att köpa efter läge har ständigt varit en attraktiv prioritering vid köp av boende. Men med snart ett år av pandemi och allt mer tid i hemmet, syns ett tydligt trendbrott. Nämligen att värdera yta före läge. Det kommer vara jakten på större boytor, balkong eller uteplats som dominerar bostadsköpen under 2021.

– Att bo efter läge har länge handlat om att effektivisera sin tid. Att lämna barn på närliggande skola och dagis samtidigt som det är nära till arbetsplatsen. Men om vi i och med hemmaarbete och restriktioner inte länge behöver en fast arbetsplats försvinner behovet. Då artar sig snarare ett nytt behov som innebär att vi behöver större yta i bostaden för såväl hemarbete som sociala ytor då allt mer tid tillbringas i hemmet. Att flytta ut från stadskärnan för att få mer yta för pengarna kan därför bli allt vanligare under nästkommande år, säger Marie Östlund, bostadsrättsspecialist på SBC.

Nedan ser du fler trender/förändringar som brf:er bör ha koll på 2021.

Bostadsköp som allt oftare sker helt digitalt
I pandemi-tider med möjlighet till digitala visningar kommer ett allt större behov av nya tjänster växa. Det kan exempelvis bli aktuellt med en personlig företrädare som agerar besiktningsperson och som kontrollerar att allt i lägenheten ser bra ut. På så sätt slipper du själv besöka fysiska visningar eller besiktningsmöten i lägenheten.

EU-direktivet om individuell mätning och debitering (IMD) av värme och vatten i flerbostadshus
EU-direktivet innebär att bostadsrättsföreningar med en förbrukning på över 200 kWh/kvadratmeter och år kommer att behöva installera mätutrustning. Dock kan undantag medges om investeringen inte är försvarbar gentemot potentiellt minskad energiförbrukning och kostnad eller om det finns andra åtgärder som kan leda till minskad energiförbrukning. Något som i så fall ska ansökas om innan 1 juli 2021 då IMD-direktivet träder i laga kraft.

Co-working
Med en vardag av hemmajobb kan det vara lönsamt för en bostadsrättsförening att förädla en yta i föreningens hus till coworking-yta. Något som också kan bli en stor tillgång för medlemmarna. Coworking är en het potatis som spås bli allt vanligare framåt. SBC tipsar dock om att det kan vara en god idé att tala med en extern projektledare som är duktig på just ombyggnationer innan genomförande.

E-handel och hemleveranser
Med en e-handel som fortsätter expandera, växer också antalet hemleveranser. Detta kan skapa ökade behov av nya säkerhetsåtgärder som kameraövervakning, frekventare portkodsbyte eller gemensamma utrymmen för leveranser. Våga som förening undersöka tekniska lösningar. Ett tips är att ta in förstudier kring vad som finns på marknaden och avväga vad som skulle passa er förening bäst.

Källa: SBC

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega