Kvalitet på riktigt

”Samtidigt som X-bolaget ska vara den självklara valet för boende inom Y-kommunen ska bolaget behålla sin ledande position i hållbarhetsfrågor genom vårt fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I alla dessa hänseenden är målet att X-bolaget ska vara ledande i Sverige.”

Känns formuleringarna igen? Jag läser en del årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar från fastighetsbolag, främst allmännyttiga bostadsföretag. Tyvärr känns det som en del av dessa alster innehåller lite väl mycket floskler.

Att peka på vad man vill göra är ganska lätt, men att beskriva vad man faktiskt gör och på vilket sätt det bidrar till ökad kundnytta, starkare ekonomi, bättre kvalitet och så vidare, är mycket svårare.

Sedan kan man ju allmänt fundera över varför företag med en ägare lägger så mycket tid och resurser på färggranna årsredovisningar. Finns det utvärderingar på hur läsekretsen ser ut?

Så mycket mer glädjande är det att Bostads AB Mimer i Västerås i år erhöll utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK för 2020. Motivet från juryn var att Mimer har ett offensivt kvalitetsarbete, starkt kundfokus, engagerade medarbetare och en mogen kvalitetskultur.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, sedan 1992 och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Endast ett fastighetsbolag har tidigare erhållit utmärkelsen och det var HSB Östergötland (som dessutom vunnit två gånger). I år fick dessutom Västerviks Bostads AB ett särskilt erkännande av Domarkommittén hos SIQ för sitt arbete mad framgångsrik verksamhetsutveckling.

Personligen tycker jag att USK utmärkelsen är den ”tyngsta” av alla utmärkelser inom näringslivet när det gäller kvalitet. Att jobba med kvalitetsarbete som genomsyrar hela organisationen och som på ett påtagligt och mätbart sätt påverkar kundernas upplevelser, är stort och kräver ett otroligt engagemang från ledning ut till alla medarbetare.

Det är påtagliga konkreta resultat som värderas, så det funkar inte med en massa ”mumbo jumbo” här. Egentligen är det fyra frågor som ska besvaras inom ett antal olika områden. Hur gör vi för att…? I vilken omfattning gör vi det? Vilket resultat leder det till? Hur gör vi för att följa upp, lära och förbättra?

Kan låta enkelt, men kräver väldigt mycket fokus i organisationen för att man ska vara framgångsrik. Så grattis Mimer, ett av mina favoritföretag att få idéer ifrån under min tid som vd. Branschen behöver förebilder och Mimer är en verklig förebild, tillsammans med Västerviks Bostads AB.

Ulf Nyquist

Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega