Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Hur blir man Sveriges bästa arbetsgivare?

– Varumärket byggs inifrån med medarbetarna som ambassadörer, säger Jenny Nielsen.

Stockholmshem är ett av fem bolag som kan bli Årets employer branding företag 2021. HR-chefen Jenny Nielsen berättar hur de jobbar för att bli attraktiva arbetsgivare.

Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem är ett av fem nominerade bolag till titeln Årets employer branding företag 2021. Titeln delas ut av undersökningsföretaget Universum till det svenska bolag som har det starkaste varumärket som arbetsgivare.

HR-chefen Jenny Nielsen är glad över nomineringen och menar att den är ett resultat av målmedvetet arbete och ett allt tätare samarbete mellan HR och Kommunikation.

– Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare, och våra medarbetarundersökningar visar att vi är en arbetsplats där våra medarbetare trivs, tycker att de bidrar, är engagerade och känner sig uppskattade. Men att vi också lyckats nå ut så att även de som inte jobbar hos oss än uppskattar vår företagskultur, det är fantastiskt, säger Jenny Nielsen.

Hur gör ni för att öka er attraktivitet som arbetsgivare?
– Vi jobbar på bred front med attraktiviteten, men tror att varumärket byggs inifrån med medarbetarna som ambassadörer, säger Jenny Nielsen. Vi försöker därför att skapa engagemang och stolthet hos våra medarbetare och även visa på till exempel LinkedIn vad vi gör och varför. Vi utvecklar våra chefer, satsar på kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor, ser till att ha attraktiva förmåner och jobbar med värdegrund från grunden. I början av året var alla medarbetare med och tog fram innebörden av våra värderingar. Sedan dess har vi jobbat aktivt med det och under hösten haft en lyckad kampanj för att få med alla medarbetare på tåget.

Hur såg resultatet ut i er senaste medarbetarundersökning?
– Den visade till exempel att 88 procent tycker att deras chef visar förtroende för dem som medarbetare. 87 procent anser att de har ett meningsfullt arbete. Och 86 procent förstår hur deras arbete bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. Procenten anger hur många av medarbetarna som gav betyget fyra eller fem på en femgradig skala.

Kan du ge exempel på hur ni jobbar hållbarhet och jämställdhet?
– Vi jobbar både med hållbarhet jämställdhet och mångfald. Vi tar ett stort socialt ansvar vad gäller att till exempel hjälpa personer som står längst ifrån arbetsmarknaden till jobb, är mentorer för nyanlända och tar emot arbetslösa ungdomar som drabbats av pandemin. Vi utbildar våra chefer i hur man kan arbeta aktivt mot diskriminering och har till exempel gjort en turné runt på alla enheter i bolaget för att diskutera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och hur man agerar i olika situationer för att sätta ljus på frågorna.

Hur fungerar samarbetet mellan HR och Kommunikation?
– Vi har växlat upp vårt samarbete de senaste åren. Vi gör varandra bättre genom att sätta upp tydliga mål och driva gemensamma projekt med täta avstämningar. Eftersom Stockholmshems vision är just ”Vi gör varandra bättre” är det extra roligt att se att det arbetet nu gett resultat, säger Jenny Nielsen och tillägger;

– Vi har gemensamma möten regelbundet med en agenda med aktiviteter som syftar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Mellan mötena jobbar mindre arbetsgrupper med olika frågor och tar fram förslag på lösningar, sedan stämmer vi av i helgrupp. Så har vi jobbat med hela värdegrundskampanjen, men även hemsida, annonser och så vidare.

Har du några råd till bolag i branschen för att lyckas med employer branding?
– Jag tror att det behöver komma inifrån och att motiverade medarbetare ger starka resultat. Att fira framgångar är viktigt. Vi hade en gala förra veckan digitalt där vi prisade vinnare som man hade nominerat och uppmärksammade bolagets resultat men också enskilda insatser. Det skapar en stolthet som gör att man talar gott om oss tror jag, och så byggs ett bra varumärke. Krydda det med ett gott samarbete med HR och kommunikation samt en ledning som är intresserade av frågorna och ägnar tid till att prata om värderingar, kultur och ledarskap så har vi ett vinnande koncept.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Juryns motivering till nomineringen av Stockholmshem

”Detta företag har stått för en enorm kontinuitet i frågorna, och säkerställt företagsledningens stora engagemang i attraktionsfrågorna. Man har i arbetet visat upp en bred bild av arbetsgivaren vilket attraherat såväl ekonomer som systemvetare. Resultaten i attraktionsarbetet är stabila över tid, vilket visar på ett långsiktigt arbete. Man har vidare en inspirerande karriärssida som ger ytterligare djup till erbjudandet. Arbetsgivaren är vidare aktiv i både hållbarhet- och jämställdhetsfrågorna. Vi tycker därför samlat att denna arbetsgivare kan utgöra en förebild för många andra.”

 

Fakta om undersökningen

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning där undersökningsföretaget Universum mäter arbetsgivares interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

  • Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.
  • Nöjdhet/rekommendation: hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till vänner
  • Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

 

Läs mer om Universum och Årets employer branding företag

 

 

 

Bli den första att kommentera "Hur blir man Sveriges bästa arbetsgivare?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega