”Stabil grund möjliggör hanteringen av det oförutsägbara”

Robin Hjelm på Stockholmshem har samarbetat med SHIS sedan mitten av 2017. Först i rollen som kundförvaltare, men sedan augusti förra året som områdeschef med blockförhyrningen gentemot SHIS inom sitt ansvar. Ett uppdrag som kräver en hel del struktur, men som samtidigt ger väldigt mycket tillbaka.

– Totalt sett har vi dagsläget 28 enskilda SHIS-fastigheter runtom hela Stockholms kommun. De varierar mycket i storlek, den minsta är på 22 lägenheter och den största på 447 lägenheter. Vi har fastigheter från Hässelby uppe i norr, till Skärholmen och Skarpnäck nere i söder. Majoriteten är permanenta såklart, men en viss andel utgörs numera också av tillfälliga bostäder. De byggnaderna får stå kvar i max 15 år på samma ställe, berättar Robin Hjelm och tillägger;

– För tillfället ligger två nya fastigheter under produktion. De beräknas vara färdigställda under mitten av 2021. I samband med det passerar vi 3000 lägenheter under blockförhyrning. Vi på Stockholmshem har ett viktigt uppdrag från Stockholms stad att fortsätta leverera bostäder till SHIS även framgent.

Beskriv den löpande kontakten med SHIS, hur ser samarbetet ut i praktiken?
– Vi har en god löpande kontakt med alla olika delar av SHIS, men vår primära kontaktyta in till deras organisation går genom deras fastighetsavdelning. Våra respektive förvaltare har mer eller mindre daglig kontakt i operativa frågor som dyker upp. Det hålls även månatliga förvaltningsmöten där vi på ett strukturerat sätt samlar in frågor ifrån verksamheten.

– Jag har en mycket kompetent motpart i deras fastighetschef, Pär Ingvarsson, och vi arbetar med mer strategiska och övergripande frågor kopplat till den fortsatta utvecklingen av vårt samarbete. Fokus ligger också till stor del på det planerade underhållet av fastigheterna, samt hur vi hela tiden förbättrar husen när vi bygger nytt.

– Vi har tydligt reglerat alla juridiska förutsättningar inom ramen för vårt blockhyresavtal och upprättat en operativ gränsdragningslista, detta för att undvika onödiga diskussioner kring kostnader och ansvar.

Åsa Öttenius, SHIS vd, beskrev ditt uppdrag gentemot dem som ”svårt”, och ”inte alls som annan förvaltning”. Hur skulle du beskriva det?
– I och med det komplicerade och viktiga uppdrag som SHIS har uppstår det emellanåt en del saker i fastigheterna som kan vara svåra att förutsäga. Samtidigt är det oftast dessa utmaningar som gör arbetet så givande.

– I grund och botten skulle jag nog säga att det handlar om att bygga en stabil grundstruktur, som på ett bra sätt möjliggör hanteringen av det oförutsägbara. Vi lägger ner oerhört mycket tid på samarbetet som sådant, men också på att successivt identifiera och eliminera brister i det operativa arbetet.

Här kan du läsa artikeln om SHIS där Åsa Öttenius intervjuas

Du har en bakgrund som kundkoordinator inom nyproduktion på Stockholmshem, vad har du tagit med dig från den rollen in i din nuvarande?
– Framförallt fick jag god förståelse för deras arbetssätt och rutiner, vilket har hjälpt mig oerhört mycket i min nuvarande roll. Resultatet av det är bland annat att vi har god dialog i tidiga skeden, men också att vi kunnat förfina och utveckla överlämningen till förvaltningen. Sen underlättar det såklart att man lärt känna nyckelpersoner på ett mer personligt plan också. Jag vill verkligen understryka den enorma vikten av ett gott samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dessa två avdelningar.

Om du skulle ge råd till någon som ska gå in i en roll som din, med motsvarande uppdrag fast på annan ort?
– Min uppfattning är att förvaltning i slutändan handlar om människor. Kanske ytterligare så när man arbetar tillsammans med en så pass viktig samhällsaktör som SHIS. Av den anledningen är mitt råd att skapa sig god förståelse över vad verksamheten innebär i praktiken. Först då är det möjligt att gemensamt skapa goda rutiner och arbetssätt kring en komplicerad verksamhet. Försök att vara lyhörd och ödmjuk helt enkelt.

Något i övrigt du vill lyfta fram när det gäller uppdraget gentemot SHIS?
– Då tar jag tillfället i akt och tackar alla inblandade parter som varit delaktiga i att utveckla vårt samarbete till något riktigt bra under senaste åren. Ni vet vilka ni är. Vill också säga att SHIS är en fantastisk organisation som består av väldigt bra människor.

Vilka personliga egenskaper har du mest nytta av i ditt jobb?
– Jag eftersträvar hela tiden att ha en god överblick, utan att ge avkall på detaljerna. Sen värdesätter jag också den personliga relationen till människor högt. Utöver det skulle jag säga att jag är disciplinerad, hårt arbetande och att jag hela tiden gör mitt yttersta för att försöka skapa struktur i en snabb och föränderlig vardag.

Du har rotat dig under några år nu – vad är speciellt med fastighetsbranschen?
– Jag har sedan dag ett haft en förkärlek till fastighetsbranschen på grund av att den på ett sätt är väldigt nischad, men på samma gång helt ofattbart bred. Möjligheterna till personlig utveckling är egentligen oändliga och det inspirerar mig till att fortsätta göra mitt bästa i varje given situation. Att det inte finns någon risk för stagnation eller hinder för fortsatt momentum när det kommer till olika karriärmöjligheter är attraktivt.

Vad är roligast med fastighetsförvaltning?
– För min del är det utan tvekan variationen. Med risk för att låta klyschig så är det verkligen sant att ingen dag är den andra lik. Planera och hantera är ledorden i vardagen.

Vad är bra fastighetsförvaltning för dig?
– Att ha en god förståelse för helheten och kunna växla snabbt mellan hårda och mjuka värden. Självklart ska det levereras en god basleverans i form av välskötta fastigheter och ett gott driftnetto, men vi får heller aldrig tappa fokus ifrån hyresgästen. Kan inte låta bli att svara på den frågan utan att understryka vikten av: återkoppling.

Vilken är den största utmaningen just nu?
– Just nu står vårt förvaltningsområde inför ett stort förändringsarbete där vi dels blir fler personer, dels byter arbetssätt och övergår till fastighetsskötsel i egen regi. Att leda i förändring under rådande coronapandemi kräver mycket av alla inblandade och det ställer extra höga krav på ett aktivt ledarskap.

– Mitt förvaltningsområde, FO10, skapades under 2018 och består numera av tre team totalt sett och målsättningen är att samla bolagets specialförvaltning under ett och samma förvaltningsområde. Sedan tidigare ligger också bolagets alla projektfastigheter här och det innefattar i korthet sådana fastigheter som ska rivas och överlämnas till vår nyproduktionsavdelning inom ett visst antal år. Från och med årsskiftet flyttas även vårt fantastiska studentteam över och blir en del av FO10. Vi kommer då totalt sett bestå av cirka 12 personer och förvalta närmare 4000 lägenheter.

Inom vilket område av fastighetsförvaltning tycker du att det behövs mest nytänk?
– Jag är övertygad om att vi ännu är i lindan av den tekniska och digitala utvecklingen och ser mycket fram emot att få följa den utvecklingen och den kompetens som drivna, ofta unga, entreprenörer besitter. Inte nog med teknikbaserade plattformar för att underlätta själva kärnan av fastighetsförvaltning, utan också hur vi skapar mervärde för hyresgästen i form av att underlätta för smarta lösningar.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Robin Hjelm, aktuell som områdeschef på Stockholmshem, med ansvar för bolagets blockförhyrning av närmare 3000 lägenheter mot SHIS.

Områdeschef sedan 2019

Kundförvaltare för FO10, 2017 till 2019

Kundkoordinator Nyproduktion 2016 till 2017 och dessförinnan

Fastighetsoperatör, Securitas 2013 till 2016

 

SHIS, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, är Stockholms stads bostadssociala resurs. Den hjälper stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

 

Bli den första att kommentera "”Stabil grund möjliggör hanteringen av det oförutsägbara”"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega