SHIS ger fler mer än tak över huvudet

En del av verksamhetens ”ryggrad”, bovärden Sonia Nilsson. Foto: Lieselotte Van Der Meijs.

I våras tillträdde Åsa Öttenius som vd för SHIS Bostäder, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm. Under sommaren hittade hon verksamhetens ryggrad – dess bovärdar och boendestödjare. Och trots viss växtvärk, efter år av rejäl expansion, är vägen framåt given: ännu fler genomgångsbostäder ska erbjudas till utsatta stockholmare.

SHIS är Stockholms stads bostadssociala resurs och hjälper stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. I dagsläget rör det sig om drygt 4300 genomgångslägenheter, varav en del av dessa är ungdomslägenheter.

Åsa Öttenius. Foto: Lennart Johansson

– Vi har blivit synligare de senaste fyra till fem åren, mycket beroende på att vi mer än fördubblat antal lägenheter och att vårt uppdrag samtidigt breddats i och med att vi också tar emot nyanlända. De tilldelas cirka hälften av bostäderna, berättar Åsa Öttenius.

Hon har en bakgrund som vd på SISAB och som fastighetsdirektör inom Stockholms stad. Innan Åsa Öttenius tillträdde som vd för SHIS i april 2020 arbetade hon under sex månader som stadens elsamordnare ”ett superkul, operativt arbete som elgeneral”. Hon beskriver hur hon tidigare jobbat med hårda faktorer, men att hon nu fått en helt ny utmaning.

– För mig har mycket handlat om kalkyler, investeringar och driftskostnader. Jag har jobbat med den sidan som rör fastigheter inom skola, förskola och med LSS-boenden. Men nu är det hyresgäster från social sektor, en sida jag inte alls har jobbat med tidigare, det är jätteintressant.

Långsiktiga samarbeten
SHIS äger inga egna fastigheter, utan samarbetar med flera fastighetsägare, både allmännyttiga och privata.

– Det är tydligt att social hållbarhet är i ropet, många vill bidra, men så finns det de som bara vill ”kryssa i rutan” och bocka av att de är socialt hållbara, men det är vi inte intresserade av. Vi strävar efter långsiktighet och ett samarbete som bygger på riktigt engagemang.

Samarbetet med Stockholmshem är det mest omfattande. Tidigare förvaltade de samtliga genomgångsbostäder i SHIS regi, numera cirka 3000.

– Det märks att Stockholmshem går in med engagemang och mycket hjärta. Vi har ett väldigt bra samarbete genom Robin Hjelm som ansvarar från Stockholmshems sida. Det är ett svårt uppdrag, en förvaltning som inte alls går att jämföra med någon annat, men han gör det så bra.

Läs mer: här berättar Robin Hjelm om samarbetet med SHIS

Höga hyror stor utmaning
En av svårigheterna med uppdraget som Åsa Öttenius lyfter fram är att antalet genomgångsbostäder måste öka, för Stockholm växer, samtidigt som hyrorna är höga. Inte minst inom nyproduktion.

– Våra hyresgäster får ekonomiskt stöd, men de är ansvariga för att betala sin egen hyra. Sen fungerar det ju så i Sverige, att var och en får ta ett eget ansvar. Det här är bostaden man får och sen måste man vidare.

Ryggraden – medarbetarna närmast hyresgästerna
Första halvåret som vd innebar en extra utmaning med tanke på pandemin.

– Jättemärkligt har det varit, såhär i coronatider. Mycket kontakt skett digitalt, men jag vill ju träffa alla mina medarbetare! Jag vill ju egentligen helst vara ute och ”hänga med”!

En del av kommunikationen har Åsa Öttenius löst genom att spela in korta filmer till de 240 medarbetarna. Cirka 30 av dessa arbetar främst administrativt på huvudkontoret på Södermalm, normalt sett. I övrigt är de flesta ute på anläggningarna.

Hon berättar även att hon var ute i beståndet en del i somras, med coronasäkert avstånd, delvis oannonserat, vilket hon tycker skapade friare första samtal.

– Det är en otroligt proffsig organisation med ett viktigt uppdrag som jag har mött. Och jag tycker att det finns ett värde i det spontana, det har varit många givande möten.

– En insikt är att närmast hyresgästerna finns våra bovärdar och beoendestödjare – vår ryggrad. Den delen av vår organisation behöver vi komma ihåg att ge stöd från huvudkontoret. Vi har haft en enorm etablering och trycket av nyanlända, mycket har skett på kort tid.

Finns det viss växtvärk?

– Ja, det tycker jag man kan säga. Nu börjar det bli dags att ”samla ihop”, jobba mer med kvalitetssäkring och struktur. Men jag är imponerad av den verksamhet som bedrivs.

Till nästa år, 2021, är uppdraget att erbjuda ytterligare 200 till 300 genomgångsbostäder. För Åsa Öttenius är några av nyckelorden att jobba med Ekonomi i balans, Kompetenshöjning och Kompetensväxling.

Nyfiken – och lite avundsjuk – omgivning
Inom SHIS verksamhet finns bland annat budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledning för nyanlända och Boskolan, som vänder sig till alla hyresgäster inom SHIS olika verksamheter. Utbildningen ges i studiecirklar som anpassas för varje målgrupp och äger rum ett par timmar i veckan under minst fem veckor.

– Vi får en del frågor om vår verksamhet från andra delar av landet, men också från kranskommuner som främst hör av sig för att de undrar om de kan få hjälp med bostäder via oss. Det finns en nyfikenhet, men också lite avundsjuka. Vi har en bra riggad organisation, bra bostadsvägledning och mycket erfarenhet.

Kartläggning av ”social dumpning”
Under året har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att: definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun, ofta benämnt som ”social dumpning”. I den kontexten och som vd för SHIS, ger det henne en röst i debatten?

– Stockholm tar sitt ansvar, det finns det många goda exempel på i vår verksamhet. Debatten är lite missvisande, jag skulle inte säga att jag har en hög röst i debatten, men snart så! säger Åsa Öttenius med eftertryck.

”Vi gör skillnad”
Härnäst inom SHIS verksamhet förbereds för ett visionsarbete som planeras påbörjas efter årsskiftet. Själv ser Åsa Öttenius en utveckling mot ett ännu synligare SHIS.

– Nu ser jag en organisation som är respekterad för det vi gör, för det här åtagandet. Vi blir synligare framöver. Det finns en stolthet över att vara del av Stockholm stad, jag tror också att staden mer och mer kommer att se oss som en resurs, dra nytta av oss och nyttja kunskapen vi har. Vi behöver upp med vårt varumärke – vi är stolta för det vi gör och att vi gör skillnad.

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

Åsa Öttenius

  • Vd på SHIS Bostäder sedan april 2020.
  • Elsamordnare, uppdrag som ”elgeneral”, Stockholms stad, november 2019 till och med mars 2020.
  • Fastighetsdirektör, fastighetskontoret Stockholms stad, 2015 till 2020.
  • Vd, SISAB, Skolfastigheter i Stockholm, 2011 till 2015.

 

SHIS Bostäder – Stockholms stads bostadssociala resurs

  • Erbjuder trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostäder med korttidskontrakt på stadens socialtjänsters förfrågan. Ett mindre antal lägenheter annonseras ut via Bostadsförmedlingen.
  • En standardlägenhet i SHIS bestånd har ett rum, badrum och kök, kokvrå eller pentry. Den som ansöker behöver vara folkbokförd inom Stockholms stad och ha varit det kontinuerligt sedan året innan.
  • Utgångspunkten är att bostaden är grunden för ett skuldfritt och drogfritt liv. En genomgångsbostad hos SHIS utgör språngbrädan.
  • Verksamheten utgår från de stadgar som kommunfullmäktige beslutat om, KFS 1996:08, Stadgar för stiftelsen Hotellhem i Stockholm.
  • SHIS har erbjudit stockholmare mer än tak över huvudet sedan 1963.

 

Läs mer om SHIS

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega