Tillsammans kan vi lyfta utsatta områden!

Hur ska vi lyckas vända situationen i utsatta områden? För att sprida bra initiativ och öka samarbetet blir social hållbarhet ett nytt prioriterat fokusområde för Förvaltarforum.

Trots många goda insatser från bostadsbolag och andra aktörer återstår mycket att göra för att förbättra situationen i våra utsatta områden.

Men hur ska vi öka tryggheten, förbättra dåliga skolresultat och få folk i arbete? Och hur ska vi stoppa skjutningar, droghandel och organiserad brottslighet?

Kostnaden för samhället är som bekant stor, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan också sett i mänskligt lidande. Även fastighetsbranschen drabbas, bland annat i form av lägre fastighetsvärden, ökade driftkostnader och försvagade varumärken.

Vad görs i branschen?
Numera sjösätter fastighetsbranschen olika åtgärder i samma takt som tråkiga nyheter rullas ut i media. Och de flesta bostadsbolag och kommuner har både program och olika former av insatser i våra boendemiljöer.

Jonas Gustavsson deltar i satsningen.

– Det viktigaste är att vi alla agerar utifrån de förutsättningar vi har. Bara att göra något gör skillnad. Kan vi dela med oss av alla goda exempel till varandra och samtidigt samarbeta och samordna bolag, kommuner och myndigheter kring dessa frågor lokalt kommer vi att få se effekter, säger Jonas Gustavsson, som har tagit initiativ till många projekt för sociala investeringar i fastighetsbranschen.

Just att sprida goda exempel och bidra till ökat samarbete är syftet när Förvaltarforum nu inleder en satsning på social hållbarhet.

Nytt nyhetsbrev

Vi öppnar för debatt och fördjupningar genom att från årsskiftet starta ett nytt nyhetsbrev för att hålla dessa viktiga frågor vid liv och under bevakning över tid.

Ove Nordqvist på Förvaltarforum.

– Att skapa ett forum och få kontinuitet är oerhört viktigt och det saknas idag. Kan vi hjälpa till att sprida goda exempel och erfarenheter, samt att initiera och koordinera bra aktiviteter och projekt så har vi lyckats med vår avsikt, säger Ove Nordqvist, vd på Förvaltarforum.

Förvaltarforum kommer som vanligt att bevaka och följa utvecklingen inom området i vårt ordinarie nyhetsbrev och i löpande nyhetsbevakning, men kommer alltså fördjupa oss mer i frågor som rör social hållbarhet.

Alla berörs
Alla typer av aktörer i fastighetsbranschen berörs av de här frågorna: bostadsbolag, retailbolag i våra stadsdelscentrum och kommunala fastighetsbolag som äger och förvaltar våra samhällsfastigheter som skolor, boenden, vård och fritidslokaler.

Men ensam är inte stark! Nyckeln till framgång är samverkan med andra aktörer.

– Jag tror att samordnings- och koordineringen mellan kommuner, myndigheter och näringslivet är avgörande. Här tror jag att vi har en stor utvecklingspotential. En liten insats som exempelvis att som princip att anställa lokalt boende i fastighetsbeståndet får en betydligt förstärkt positiv effekt om flera bolag agerar samordnat och koordinerat tillsammans med kommun och offentlig sektor, säger Jonas Gustavsson.

Lönsam investering
Förvaltarforum vill också belysa den ekonomiska sidan, inte bara ur kostnadsperspektivet utan även ur investeringssynpunkt. Investeringar för socialt hållbara boendemiljöer kommer att löna sig, vilket kommer att belysas i artiklar och olika aktiviteter och forum.

I planen ingår seminariet ”Sociala investeringar för fastighetsföretagande”, där vi under en heldag ska belysa problembilden ur olika perspektiv, men också ge goda exempel och erfarenheter från insatser som nu genomförs på olika håll samt föra ett antal kreativa dialoger med initierade i branschen.

Seminariet kommer att äga rum när det blir smittsäkert att träffas igen. Förvaltarforum återkommer med mer information om detta till våren.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega