”Därför finansierar vi våra hus grönt”

Den gröna finansieringen har bidragit till att det blivit lättare att få loss medel till energieffektiviseringar när finanschefen insett att de betalar sig så snabbt, säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

Vasakronan och Skövde kommun använder regelbundet grön finansiering till investeringar. Förutom att det är lättare att få lån och lägre räntor medför det också ökat miljömedvetande i hela organisationen och lättare att få loss medel till energieffektiviseringar.

Vasakronan var först i världen med att ge ut en grön företagsobligation år 2013. Grön finansiering har varit en viktig faktor i samband med att bolaget på tio år halverat sin energianvändning och minskat sina direkta koldioxidutsläpp med 97 procent.

Målet är att ha hundra procent grön finansiering, men än så länge är 47 procent av Vasakronans lån på 70 miljarder kronor gröna.

Mörkgrön rating
– Eftersom det inte finns några objektiva bestämmelser för vad som ska anses vara grönt, har vi medvetet satt ett högt mål för våra gröna obligationer, säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell. Det är viktigt att det är seriöst. Vi är en av få emittenter i världen som fått mörkgrönt på vår rating, det bästa. De flesta ligger på mellangrönt eller ljusgrönt.

Både nytt och gammalt
Från början använde sig Vasakronan av grön finansiering enbart vid nybyggnad av certifierade fastigheter. Men sedan 2017 refinansieras även befintliga byggnader grönt.

– I dag kan vi därför refinansiera byggnader med gröna obligationer där vi systematiskt minskat energi- och vattenanvändning och avfallsmängder och på så sätt sänka våra räntekostnader. Då krävs att byggnaden minst uppfyller Leed Guld och har en energiprestanda under 100 kWh per kvadratmeter och år.

Betalar sig snabbt
En rätterabatt på fem – tio punkter är inte ovanligt vid grön finansiering. lån Den lägre räntekostnaden innebär att det lönar sig extra för bolaget att genomföra energieffektiviseringar, som oftast är lönsamma redan i sig själva.

– I genomsnitt räknar vi hem en energieffektivisering på två år bara genom minskade energikostnader, utan att räkna med den positiva ränteeffekten. Men den gröna finansieringen har bidragit till att det blivit lättare att få loss medel till effektiviseringar när finanschefen insett att de betalar sig så snabbt.

Skapar goodwill
Satsningen på grön finansiering skapar också goodwill både internt och externt och gör det även lättare att även få andra lån som inte är gröna, säger Anna Denell.

– En ytterligare fördel är en ökad medvetenhet i hela organisationen om hur viktig miljöcertifiering och våra energisparmål är.

Fler borde effektivisera sina hus
Anna Denell anser att de flesta fastighetsägare skulle tjäna på att systematiskt låta effektivisera sina fastigheter.

– Ta hjälp av energideklarationen och analysera vad som krävs för att nå till exempel energiklass B, där du kanske kan få fem – tio punkters rabatt på dina lån. Om kostnaden blir densamma eller bara något dyrare än i dag kanske det ändå är dags att framtidssäkra din byggnad, i stället för att behöva tvingas genomföra en effektivisering om det kommer nya lagkrav.

Den gröna finansieringen har positiva bieffekter som bättre samarbete mellan kommunens olika delar och en ökad miljömedvetenhet inom hela kommunen, säger Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun.

Samarbete och ökad miljömedvetenhet
Skövde kommun, som samlar alla sina lån centralt för kommunens bolag – där Skövdebostäder är den största låntagaren, har använt grön finansiering sedan år 2016. I dag är 2,1 miljard av totalt lån på 3,8 miljarder finansierat grönt.

– Det är roligt att få lite billigare finansiering, men framförallt skapar den gröna finansieringen positiva bieffekter som bättre samarbete mellan kommunens olika delar och en ökad miljömedvetenhet inom hela kommunen, säger Bas Thijssen, finanscontroller i Skövde kommun, och fortsätter.

Lättare få igenom investeringar
– Tidigare kunde det inom fastighetsförvaltning vara svårt att få igenom en energieffektivisering, i dag finns en ökad förståelse från kommunledning. Tidigare ansågs solceller på taken enbart som en investering som kostade pengar, i dag vet vi att det är lönsamt både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Blir en bra timpenning
Skövde kommun har på sina gröna lån i dagsläget en ränterabatt på två punkter.
– Men eftersom det rör sig om stora volymer så blir det en hel del pengar av det. Och eftersom det inte innebär jättemycket extra administration är det ganska försvarbart, de data vi rapporterar in är sådant som vi redan har. Det blir helt enkelt en bra timlön, säger Bas Thijssen.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs också: Fastighetsbranschen bäst på grön finansiering

Fördelar med grön finansiering

  • Lättare att få lån
  • Lägre räntor
  • Goodwill
  • Ökad miljömedvetenhet i organisationen
  • Ökade fastighetsvärden
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega