Vasakronan bäst i Europa

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell, till höger, när sektorledande bolag fick pris.

Vasakronan är ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. Det visar den internationella undersökningen GRESB.

Det svenska bolaget rankas i år nia i världen och etta i Europa bland bolag som huvudsakligen jobbar med kontor.

Resultatet presenterades i årets upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. Indexet används av investerare för att bedöma risker i olika fastighetsinvesteringar och intresset för hållbarhetsperspektivet har ökat för varje år.

Idag rapporterar 903 av världens fastighetsbolag sitt hållbarhetsarbete inom ramen för GRESB.

Första gröna obligationen
– Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt hos både banker och i kapitalmarknaden. Det är fem år sedan Vasakronan emitterade världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har efterfrågan på gröna investeringar ökat radikalt och Vasakronan har både fler och mer fördelaktiga finansieringskällor idag jämfört med tidigare. Det är numera uppenbart för alla att det är lönsamt att jobba med hållbarhetsfrågor, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Vasakronan är en av de största svenska låntagarna på kapitalmarknaden. Av en total låneportfölj på 62 miljarder kronor utgörs 28 procent av olika typer av grön finansiering.

En grundförutsättning för den gröna finansieringen är att fastigheterna är miljöcertifierade och har låg energianvändning.

Ökar intresset för Sverige
Idag är 85 procent av Vasakronans fastighetsportfölj miljöcertifierad. De kvarvarande 15 procenten utgörs huvudsakligen av fastigheter som planeras byggas om eller som redan är under ombyggnad.

Den höga andelen miljöcertifierade fastigheter och det systematiska energispararbetet är även två av de områden där vi ser att Vasakronan får mycket höga poäng i GRESB-undersökningen.

– Antalet svenska bolag som deltar i GRESB ökar och vi ser att flera svenska bolag placerar sig i toppskiktet i jämförelse med övriga världen. Det gör att vi tillsammans ökar attraktiviteten för fastighetsinvesteringar i Sverige, säger Fredrik Wirdenius.

Källa: Vasakronan

Snabbfakta om Vasakronan
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 134 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 180 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3