Forskare kräver bättre arbetsmiljö i skolan

I en gemensam debattartikel i tidningen Dagens Samhälle den 7 januari menar fler forskare att det är nu dags att anamma forskning och kunskap när det gäller ljusmiljöns betydelse för elevers hälsa och välbefinnande.

Forskningen visar att ljusmiljöer som gynnar hälsa och inlärning är viktigt för alla elever och att en undermålig belysning kan vara direkt plågsam för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionssvårigheter som adhd, add och autism.

Forskarna uppmanar beslutsfattare att ta kunskapen om ljusets hälsopåverkan på allvar och avstå från belysningslösningar som är billiga vid inköp och som på sikt skapar en dålig arbetsmiljö med försämrad prestationsförmåga och onödigt ökade samhällskostnader.

För att förbättra situationen föreslår artikelskrivarna en kompetenshöjning hos beställare. Vidare menar man att ny teknik behöver anammas men också utvärderas så att elever inte utsätts för ljusmiljöer som bidrar till koncentrationssvårigheter och ohälsa.

Man efterlyser också genomtänkta analyser och framtagning av handlingsplaner, inte minst på fokus med barn och ungdomar med särskilda behov.

Läs hela debattartikeln här

Bli den första att kommentera "Forskare kräver bättre arbetsmiljö i skolan"

Lämna en kommentar