Ny studie om digitaliseringen

Digitalisering öppnar nya möjligheter för fastighetsförvaltning. Läs om en ny studie där tolv fastighetsägare har intervjuats.

Studien presenterades i samband med att Stockholms stads forum för hållbara fastigheter arrangerade ett seminarium i Stadshuset om innovation och digitalisering i fastighetssektorn.

I studien har tolv fastighetsägare och förvaltare intervjuats om hur de arbetar med digitalisering, vilka utmaningar de ser men också vilka möjligheter som finns.

Nya affärsmodeller
Att digitalisering kommer att förändra branschen och dess arbetssätt är de överens om. De ser nya typer av affärsmodeller där hyresvärdar kommer stå för mer service än de gör idag.

Andra spaningar handlar om att hyresavtalen behöver bli mer flexibla för att möta kraven från ett allt mer digitaliserat samhälle.

För att underlätta övergången till en digitaliserad fastighetssektor efterfrågas mer branschsamarbeten.

Fastighetsdirektör Åsa Öttenius. Foto: Niklas Palmklint

Ta vara på möjligheter
– Det är viktigt att fastighetsbranschen hänger med i den digitala utvecklingen och tar vara på de möjligheter som erbjuds. Genom digitala lösningar kan vi effektivisera fastighetsförvaltningen, så att den gagnar hyresgästerna, och miljön samtidigt som vi skapar lönsamhet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter består av ett tjugotal fastighetsägare och förvaltare, som tillsammans arbetar för att utveckla hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega