Så sparar Botkyrkabyggen pengar och miljö

Allmännyttiga Botkyrkabyggen har på tolv år sänkt sina koldioxidutsläpp med 28 procent. Satsningen är en vinst både för miljön och plånboken.

– Som kommunalt bolag vill och måste vi gå före och har därför kopplat vår verksamhet till FN:s 17 globala mål i Agenda 2030. Allt vi gör får vi tillbaka på ett eller annat sätt. Det mesta tjänar vi pengar på, men annars så räddar vi planeten och det får kosta lite extra säger Joe Martarian, affärsområdeschef och ansvarig för bolagets driftavdelning.

Utsläppsminskningarna har uppnåtts genom åtgärder både på värme- och elsidan.

Både värme och el
Bolaget har bland annat installerat frånluftsvärmepumpar, bytt styr- och reglerutrustning samt bytt ut alla termostatventiler och justerat värmesystemet. Det har inneburit minskade koldioxidutsläpp med nästan 20 procent.

Byte till ledbelysning i fastigheterna och utemiljön och investering i ett vindkraftverk har bidragit till utsläppsminskningar med nio procent. Nästan samtliga åtgärder är dessutom företagsekonomiskt lönsamma visar Joe Martarian beräkningar (se faktaruta).

Byte av servicebilar
Men Botkyrkabyggen nöjer sig inte med detta. Under året har man också inlett övergången från fossildrivna till eldrivna servicefordon. Hittills har 18 fordon bytts ut och nästa år byts övriga 18 fordon ut.

– Vi leasar bilarna på fem år. Elfordonen är 65 000 kronor dyrare i nypris men tack vare minskade driftkostnader blir totalsumman inte dyrare med elfordon, säger Joe Martarian.

Joe Martarian.

Ny prognosstyrning
Under vintern testar bolaget också en ny prognosstyrning för uppvärmning i fyra fastigheter som ska bidra till en ytterligare energibesparing med minst tio procent och fram till maj nästa år installeras 100 laddplatser för elfordon för hyresgästerna.

– Vi planerar för ytterligare 400 de närmaste åren.

Driver på leverantörerna
Botkyrkabyggen uppmuntrar också i upphandlingar sina leverantörer att gå över till elfordon. Målet är att samtliga entreprenörer ska köra fossilfritt senast år 2025. Parkeringsövervakningen sköts i dag enbart av elfordon.

– Det är inte dyrare att göra hållbara val, säger Joe Martarian. Bara man gör det på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Installation av värmepumpar och frånluftsvärmepumpar samt byte av styr- och reglerutrustning
Investering: 160 miljoner kr. Payoff-tid: 6,5 år.

Byte av termostatventiler och injustering av värmesystem
Investering: cirka 25 miljoner kr. Payoff-tid: cirka 12 år plus minskade drift- och underhållskostnader i form av färre felanmälningar på inomhusklimatet.

Byte till led-belysning inom- och utomhus
Investering: 12 miljoner kr. Payoff-tid: 3–5 år

Investering i vindkraftverk
Investering: 60 miljoner kronor.  Payoff-tid: 20 år (spar tre milj kr per år)

Byte till elservicefordon
Femårigt leasingavtal. Nypris dieselfordon: 320 000 kr. Nypris elfordon: 385 000 kr. Driftkostnad diesel: 1 300 kr/månad. Driftkostnad elfordon: 141 kr/månad.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega