Prisas för bästa examensarbeten

Erik Lundin och Rebecka Johnell.

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF) har delat ut stipendier för bästa examensarbeten vid Luleå Tekniska Högskola och Malmö universitet.

Rebecka Johnell och Erik Lundin får pris för bästa examen på masternivå vid Lunds Tekniska Högskola, med uppsatsen Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv – en studie om hur svenska fastighetsägare kan vara med och leda den nya utvecklingen. Uppsatsen har skrivits i samarbete med Vasakronan och har handletts av Stefan Olander, docent vid LTH.

Läs Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv här

Monica Moussa, Ann Ånäs och Emmie Ekholm.

Emmie Ekholm, Ann Ånäs och Monica Moussa får pris för bästa examen på kandidatnivå vid Malmö universitet. De prisas för sin uppsats
Från centrum till lerig åkermark – En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie. Handledare har varit Peter Karpestam, lektor vid Malmö universitet.
Läs Från centrum till lerig åkermark här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega