Så förbereder sig Atrium Ljungberg för ökad e-handel

Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastigheter på Atrium Ljungberg.

Fastighetsägare med köpcentrum måste kunna erbjuda mer flexibla lokaler som passar även för andra verksamheter när e-handeln tar marknadsandelar från butikshandeln. Det behövs också nya affärsmodeller för uthyrning.

Tankarna är Mattias Celinders, affärsområdeschef Fastigheter på Atrium Ljungberg som äger flera stora handelsplatser i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Han och hans kolleger har funderat mycket över hur man med en fysisk handelsplats bäst möter den ökande e-handeln.

– Förändringar har alltid skett men nu står vi kanske inför en större förändring. Det är livsfarligt att säga att vi vet hur det kommer att bli, för det vet vi inte. Det gäller att hela tiden vara nära våra hyresgäster och konsumenter och att lyssna på vad som händer där ute.

Pratar med hyresgäster
Utöver den kontinuerliga kontakten görs varje år en större undersökning där man talar med hyresgäster på alla nivåer – ägare, butikschefer och anställda – för att få en bra sammanvägd bild. Resultaten delar man självklart med sig av till hyresgästerna.

– Vi är övertygade om att den fysiska handeln kommer att finnas kvar men den kommer att förändras. Därför måste vi fundera på hur mycket yta och vilken typ av ytor som behövs. Vi har både hyresgäster som satsar på lite färre men större butiker men även de som vill ha lika många men mindre butiker, säger Mattias Celinder.

– Vi ser till all sorters handel och anpassar oss efter det. Det kommer finnas alla sorters kunder – de som vill handla i butik, handla på nätet, hämta i butik, hämta på andra ställen eller få det hemlevererat. Det skiljer sig säkert även i olika skeden av livet. Det är därför vi nu också provar vårt pilotprojekt Leveriet (se separat artikel).

Mobilia i Malmö, en av Atrium Ljungbergs större handelsplatser.

Mer flexibla lokaler
Ett huvudspår är att fastighetsbolag måste tillhandahålla mer flexibla lokaler.

– Såväl i befintliga lokaler som när vi bygger nytt måste vi ha flexibilitet för att möta en ändrad efterfrågan. Det som i dag är en butikslokal kanske i morgon är en restaurang, ett gym, ett bibliotek eller en tandläkarmottagning.

– Tidigare var vi liksom många andra fastighetsägare skeptiska till att ha restauranger och kaféer som hyresgäster, vi ville att merparten av hyresgästerna på en handelsplats skulle vara butiker. Men med dagens ändrade levnadssätt där vi äter ute alltmer är restaurangen ett självklart inslag i köpcentrum. Fast man undrar ju ibland hur mycket mat vi kan äta och hur mycket kaffe vi kan dricka, skrattar Mattias.

Tjänster och upplevelser
I takt med människors ökande intresse för upplevelser tror Mattias Celinder att även olika kulturella aktiviteter blir ett ökat inslag på handelsplatsen.

– Jag tycker Fotografiska museet är en bra förebild – bra öppettider, intressanta utställningar och en bra krog. Även gallerier och konserter kan bli ett vanligare inslag i köpcentrumet i framtiden.

Nya sätt att ta ut hyra
Ändrade köpbeteenden innebär också att fastighetsägarna måste hitta nya sätt att ta betalt.

– I dag dominerar omsättningshyra men det tvingas vi gå bort ifrån eftersom det blir svårt att avgöra hur omsättningen ska räknas när e-handeln ökar. Det gäller att hitta nya hyresmodeller som båda parter är tillfreds med, men vi har inget färdigt koncept.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega