Gemensam satsning på digitala nycklar 

Flera ledande fastighetsbolag och Fastighetsägarna Service ska ta fram en digital access-plattform. Genom det gemensamt finansierade bolaget Accessy vill grundarna skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar.

Accessy är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter.

Genom lösningen hanteras även tillgängligheten för olika tjänster som logistik och leveranser, blåljus, avfallshantering och andra servicetjänster.

Förutom en förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten, genom att man får bättre kontroll över vem som vistas i fastigheten och när.

Logga in med bank-ID
Genom Accessy tar fastighetsbolagen fram en tjänst med vilken man tillsammans med bank-ID enkelt identifierar sig för att få en personlig digital nyckel.

Accessy är en så kallad ”öppen lösning” för låsleverantörers system och fastighetsägares olika applikationer, så som exempelvis hyresgästappar.

Liknas vid Swish
– Lösningen kan i någon mening liknas vid Swish, där användarna kan skicka pengar mellan varandra med full genomlysning. Det som gjort Swish så populärt bland användarna är att samtliga storbanker enades om en gemensam lösning.
– Med Accessy tänker vi likadant – om alla stora fastighetsägare är med från början tror vi att förutsättningarna för tjänsten optimeras, säger Christoffer Börjesson, chief digital officer på Fastighetsägarna Service tillika interims-vd för Accessy.

Både för stora och små
Bakom Accessy står några av landets ledande fastighetsbolag: Akademiska hus, Castellum, Fabege, Humlegården och Vasakronan samt Fastighetsägarna Service.

– Vi ser oss bland annat som en representant för de mindre fastighetsägarna, meningen är ju att den här lösningen ska fungera såväl för de stora drakarna som för den lilla bostadsrättsföreningen, säger Stefan Younes, vd på Fastighetsägarna Service.

Spara tid och transporter
Stefan Younes, ser stora fördelar med att fastighetsägare slipper bli knutna till en specifik låsleverantör och att leverantörerna istället får anpassa sig. Men det är fler saker som lockar.

– I dag läggs mycket tid och åkande på att hämta och lämna nycklar, vi kan både spara tid och minska transporterna. Dessutom är säkerhetsaspekten viktig, du vet vilka som har access till olika utrymmen och kan se vilka som vistas i fastigheterna, säger han.

Testversion i höst
Även Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus tror mycket på satsningen.

– Accessy är ett bra exempel på hur vi kan medverka till en förändring som både gynnar våra kunder, vår egen verksamhet och branschen i stort, säger han.

Ambitionen är att lansera en testversion i höst på mellan 2 000 och 5 000 dörrar för att kontrollera funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet.

På sikt är tanken att bjuda in fler fastighetsbolag som delägare.

– Men det kommer också gå bra att enbart abonnera på tjänsten om man hellre vill det, säger Christoffer Börjesson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega