Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Checklista för digitala lås

Digitala lås skapar nya möjligheter, men se upp med hanteringen av nycklarna. Kolla Fastighetsägarnas checklista för den som vill installera digitala lås.

Marknaden för digitala lås växer och det utvecklas hela tiden nya produkter och lösningar. Men väldigt få aktörer tänker på den som ska hantera nycklarna – fastighetsägaren.

Det skriver Fastighetsägarna som konstaterar att det trots allt finns stor potential för att fastighetsbolag med hjälp av rätt strategi för digitala nycklar och lås kan effektivisera sin verksamhet och samtidigt skapa nya typer av tjänster och kundupplevelser.

Till exempel skulle digitala lås kunna lösa både sophämtningsproblem och e-handelns leveransbehov. Dessutom kan säkerhet och trygghet öka om e-handelns leverantörer och blåljuspersonal kan få tillgång till fastigheten utan att portkod behöver lämnas ut.

Den stora utmaningen
Christoffer Börjesson, digital chef på Fastighetsägarna Stockholm, anser dock att leverantörernas konsumentfokus riskerar att bygga in sårbarheter i de nya systemen.

– Väldigt få aktörer tänker på den som ska hantera nycklarna – fastighetsägaren. För varje digitalt lås behövs en digital nyckel som ersätter dagens metallnyckel. Nyckelhantering är en del av fastighetsägares och förvaltares vardag där hyresgäster ska ha tillgång till olika ytor som till exempel sitt hem, förråd, garage och cykelrum. Med andra ord är nyckelhanteringen den stora utmaningen, inte låset, säger Christoffer Börjesson.

Källa: Fastighetsägarna

 

Fastighetsägarnas checklista för installation av digitala lås

  • Lås eller låssystem bör inte vara uppkopplade publikt mot internet. Om det krävs uppkoppling för drift, uppdatering och underhåll ska detta ske inom ett tekniskt nät eller ett nät där en leverantör kan garantera säkerheten.
  • Om låset är batteridrivet behöver ni ställa krav på batteritid och hantering av batteribyten – vem ansvarar för det och hur sker bytet? Batteridrift kan innebära många batteribyten över tid.
  • Det digitala låssystemet bör erbjuda system som hanterar en ”fysisk enhet” som agerar nyckel, till exempel en mobil eller en tag som är kopplad till en boende. Om den fysiska enheten tappas ska du som fastighetsägare kunna ta bort rättigheterna till den.
  • Se till att upphandla ett godkänt låssystem. I Sverige är det Stöldskyddsföreningen (SSF) som godkänner låsenheter enligt normen SSF 3522. Normen delar in lås i sju olika klasser med ökande grad av säkerhet. SSF 3522 klass 3 är det lägsta kravet för en godkänd låsenhet.
  • Prata alltid med ert försäkringsbolag om vad de ställer för krav på digitala lås i fastigheten, både in till fastigheten och vidare in i lägenheterna.
  • Säkerställ att du hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du hittar tips och råd i Fastighetsägarnas och SABOs GDPR-vägledning.
  • Ställ krav på systemanvändare och distributörer om hur data om boende och deras användning av låssystemet sparas och används.

 

Fastighetsägarnas artikel om digitala lås

Fastighetsägarnas råd och checklista om digitala lås

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega