Så påverkas brf:er av producentansvaret

– Bostadsfastigheter ska kunna erbjuda kvartersnära utrymmen i nära anslutning till fastigheten för källsorteringen, säger Stefan Lindberg på SBC.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum redogör för hur nya lagen om producentansvar som nu trätt i kraft påverkar bostadsrättsföreningar.

Regeringen fattade i somras beslut om nya regler kring sopsortering. Syftet är att göra det enklare att källsortera med en målsättning att det ska finnas insamlingar vid alla fastigheter år 2025.

De bostadsrättsföreningar som önskat erbjuda förpacknings- och tidningsinsamling nära fastigheten har tidigare behövt betala extra för detta.

Producenternas ansvar
I slutet av juni 2018 beslutade dock regeringen att förtydliga producenternas ansvar för insamlingen av emballage genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

Reformen innebär att producenter ska ta fullt ekonomiskt ansvar för upphämtning av förpackningar och returpapper. En lagändring som i sin tur kan minska kostnader för sopupphämtning hos landets bostadsrättsföreningar.

Brf:er slipper avgifter
– Den nya lagen kring producentansvar syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och innebär att bostadsrättsföreningar slipper dagens upphämtningsavgifter. Regeringen har förtydligat och skärpt producenternas ansvar för förpackningar och tidningspapper, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Han konstaterar att bostadsrättsföreningar dessutom kan spara pengar på att det blir mindre sopor då färre kärl med avfall går till förbränning.

Ger andra kostnader
Tanken är att reformen av producentansvaret ska medföra enklare och mer tillgänglig källsorteringen för hushållen utan att belasta fastighetsägare för kostnaderna. Bostadsrättsföreningar kan dock komma att belastas med andra kostnader.

– Bostadsfastigheter ska kunna erbjuda kvartersnära utrymmen i nära anslutning till fastigheten för källsorteringen, vilket kan resultera i investeringskostnader för många föreningar. I dagsläget finns det inte någon ersättning för de utrymmen som fastighetsägare ska tillhandahålla i regeringens förslag. Det tillkommer också kostnader för kärl, kärlrengöring, städning och i vissa fall eftersortering av avfallet innan hämtning, säger Stefan Lindberg.

Undantag från kravet
En individuell bedömning kommer att ske där det kan göras undantag för kravet beroende på specifika omständigheter.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2019 men utbyggnaden kommer att ske stegvis. I lagändringen står det skrivet att från och med år 2021 ska 60 procent av hushållens förpackningsavfall transporteras bort från bostadsfastigheter och från och med år 2025 ska det uppgå till 100 procent.

Källa: SBC

 

För ytterligare information

Stefan Lindberg
Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
076-534 06 21
stefan.lindberg@sbc.se

Snabbfakta om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte 431 miljoner kronor i koncernen 2017.

Mer om SBC på www.sbc.se

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega