Ny standard för dagsljus i byggnader

Nu lanseras den första europeiska CEN-standarden för dagsljus i byggnader. Standarden innehåller rekommendationer kring ljusplanering för att skapa boende- och arbetsmiljöer som ger tillräckligt med dagsljus, skriver tidningen Hållbart byggande.

Bland annat ger den nya standarden rekommendationer om hur dagsljuset kan användas för att förbättra belysningen inomhus och hur man begränsar bländning.

Dessutom definieras mätvärden som kan användas vid utvärdering av dagsljusförhållanden. Här finns också principer för beräkning och kontroll av tillgången av dagsljus.

Källa: Hållbart byggande