Första steget mot fossilfritt Göteborg

göteborgNu växlar Göteborgs stad upp klimatarbetet. Bland de prioriterade åtgärderna finns energieffektivisering och satsningar på förnybar energi i kommunala fastigheter.

Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad har fördelat 25 åtgärder ur rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs” till ett flertal av stadens nämnder och bolag. Till de 25 åtgärderna har nämnden fördelat 7,5 miljoner kronor i driftsmedel för att intensifiera arbetet.

Rapporten innehåller 83 åtgärder för att sänka kommunens och göteborgarnas utsläpp med målsättningen att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Tekniskt möjliga
– För att välja ut vilka åtgärder vi ville satsa på just nu har vi pratat med de förvaltningar och bolag som ansvarar för eller berörs av åtgärderna. Tillsammans har vi hittat de här åtgärderna som är tekniskt möjliga och där de berörda förvaltningarna och bolagen har möjlighet att ta sig an dem redan under hösten, säger Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

För att genomföra de 25 åtgärderna får lokalnämnden en miljon kronor till energieffektivisering och två miljoner kronor till förnybar energi.

Energieffektivisering
Lokalnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med följande åtgärder när det gäller energieffektivisering:

  • Energioptimera driften av kommunala fastigheter med smarta styrfunktioner och aktiv kontinuerlig bevakning av drift och fastighetsenergi.
  • Energirenovera de kommunala fastigheterna enligt modeller som Belok Total och BeBo Rekorderlig renovering.

Förnybar energi
Lokalnämnden får också i uppdrag att påbörja arbetet med följande åtgärder inom området förnybar energi:

  • Installera solceller och solfångare på kommunala fastigheters tak och mark.
  • Aktivt satsa på smarta batterilager i kommunala byggnader.
  • Installera likströmsnät i nya kommunala fastigheter med solceller för att minska förluster.

Källa: Göteborgs stad

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega