Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Styrelse- eller stämmobeslut i brf?

Vad får styrelsen bestämma om och vad ska lämnas åt stämman att besluta om? HSB:s jurister ger råd.

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen. Det innebär att styrelsen ansvarar för och beslutar om bland annat underhåll och reparationer av fastigheten.

Således kan styrelsen besluta om exempelvis renovering av trapphus, storlek på årsavgifter och ordningsregler. Styrelsen hanterar även uthyrning av lokaler, förråd, arrenden med mera. Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta föreningens och medlemmarnas bästa.

Lagreglering och stämmobeslut
Styrelsen får däremot inte fatta beslut som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet. Sådana beslut regleras särskilt i bostadsrättslagen.

Typiska stämmobeslut är exempelvis beslut om väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark, beslut om förändringar av lägenhet, beslut om ändring av bostadsrättsföreningens insatser, ändring av stadgar, beslut om likvidation med mera.

Kan styrelsen gå emot ett stämmobeslut?
Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är skyldig att verkställa stämmobesluten såvida besluten inte strider mot lag eller stadgar.

Av denna anledning är det viktigt att inte alltid låta stämman fatta beslut som ingår i den löpande förvaltningen.

Viktiga styrelsebeslut
Ta exemplet att taket behöver renoveras. En åtgärd som är ett typiskt underhåll av föreningens hus, något som styrelsen ska fatta beslut om, även om det är väldigt kostsamt.

Om styrelsen skulle lyfta frågan om renovering till stämman kan utgången bli att stämman antingen rösta för att utföra renovering eller mot att utföra renovering. Om stämman beslutar att inte utföra renovering måste styrelsen följa stämmans beslut.

Då står föreningen där med hål i taket och en styrelse som är handlingsförlamad. Det kan leda till oönskade följdskador, vilket inte är bra.

Källa: HSB Riksförbund

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega