Nya regler för laddplatser och egenproducerad el

laddstationEtt nytt EU-direktiv kräver laddplatser för elbilar vid större renoveringar. Dessutom ska egenproducerad förnybar energi ingå när byggnaders energiprestanda beräknas.

Den slutgiltiga versionen av direktivet för energiprestanda i byggnader godkändes av EU:s ministerråd den 14 maj.

Det är det första energidirektivet som förhandlats klart och nu har Sverige 20 månader på sig att anpassa svensk lagstiftning efter direktivet.

Renoveringar och nybyggen
Direktivet ställer krav på laddpunkter och tomrör på parkeringsplatser vid nyproduktion och omfattande renoveringar.

För nyproduktion av flerbostadshus gäller detta krav både om parkeringen ligger i eller i anslutning till byggnaden.

För omfattande renoveringar krävs laddpunkter om renoveringen innebär ombyggnad av parkeringen eller el-infrastruktur i byggnaden. Även här gäller detta både om parkeringen ligger i eller i anslutning till byggnaden.

Kraven i korthet
För parkeringar i eller i anknytning till bostadshus med fler än tio parkeringsplatser gäller:

  • Dragning av tomrör till samtliga parkeringsplatser.

För kommersiella parkeringar med fler än tio parkeringsplatser ska det finnas:

  • Minst en laddpunkt samt dragning av tomrör för minst 20 procent av parkeringsplatserna.

Egen solel ska räknas
En annan nyhet är att en ny beräkningsmodell för primärenergifaktorer ska införas. Det innebär att all förnybar energi räknas lika, oberoende av om den produceras på byggnadens tak eller av ett energiföretag.

I dagsläget räknas inte förnybar energi som produceras på tomten i byggnadens energiprestanda. Men nu ska den nya modellen ge fastighetsägare incitament att arbeta med effektiv energianvändning för att klara nära-noll-energianvändning.

Frivillig indikator
I förslaget introduceras även en frivillig smart indikator som ska visa i vilken utsträckning byggnaden kan interagera med de boende och energisystemet.

Indikatorns värde ska baseras på om de boende kan se energianvändningen i byggnaden, möjlighet till behovsstyrning av effekt och om byggnaden själv informerar om systemfel.

Att indikatorn blir frivillig är en seger för bland andra Sabo och Boverket som anser att en smart indikator, till exempel individuell mätning, inte kan garantera minskad energianvändning eller bli till nytta för fastighetsägare och boende.