De hjälps åt att fylla kontor

Andreas Broryd, Workaround, och Martin Ernstson, Balder, har hittat ett bra sätt att tillfälligt nyttja fastigheter som ska rivas eller byggas om.

Har du en kontorsfastighet som står tom i väntan på ombyggnad eller rivning? Eller har dina kunder tagit på sig för stort? En ny digital tjänst hjälper till att fylla tomma kontorsplatser och lokaler.

Balder hyr sedan årsskiftet ut en av sina projektfastigheter i Stockholm på korttidskontrakt. Hyrestagare är företaget Workaround vars affärsidé är att hjälpa fastighetsägare och andra företag att fylla tomma kontorsplatser och lokaler.

Kontorsfastigheten på Kungsholmen i Stockholm står halvtom sedan 1,5 år i väntan på att byggas om till bostäder. I sommar flyttar de sista ordinarie hyresgästerna ut men ombyggnaden beräknas inte komma igång förrän nästa år.

Balder har därför hyrt ut delar av lokalerna på ett ettårskontrakt till företaget Workaround som, med sitt coworkingkoncept Stayaround, i sin tur hyr ut i andra hand till flera småföretag. Totalt handlar det om 2 500 kvadratmeters yta uppdelat på tre plan.

Vara överens om villkor
Martin Ernstson, regionchef för Balders kommersiella fastigheter i Stockholm, ser bara fördelar med arrangemanget.

– Det är kostsamt ur fler perespektiv att ha ett stort hus i centrala lägen stå outhyrt, inte minst på grund av risken för inbrott och skadegörelse. Dessutom är en krona i intäkt bättre än noll.

Han betonar dock att det är viktigt att båda parter är överens om vilken service som ska gälla under andrahandsuthyrningen.

– Som fastighetsägare är vi förstås mer selektiva med vilka investeringar vi gör i fastigheten vid ett sådant här tillfälle. Det måste hyrestagaren vara införstådd med.

Aktivera outnyttjade ytor
Anders Broryd är vd för Workaround som växt rekordsnabbt på bara några år. Företaget hyr i dag tre projektfastigheter i Stockholm men har som ambition att även nå ut i andra städer.

– Visionen när vi startade var att aktivera outnyttjade ytor genom att snabbt paketera om dessa mindre ytor som går lättare att hyra ut. Efterfrågan på kontorsplatser med kortare kontraktstider bara ökar, säger Anders Broryd.

Fylla tomma platser
Workarounds andra tjänst är att hjälpa företag att fylla tomma kontorsplatser i befintliga redan uthyrda lokaler. Tjänsten finns i hela Sverige och i Köpenhamn.

– Merparten av våra kunder är mellanstora företag som tagit på sig lite för stora lokaler i förhoppning om att kunna växa eller företag som minskat antalet anställda. Här hjälper vi till att förmedla alltifrån enstaka kontorsplatser till hela våningsplan.

Många olika kunder
Bland kunderna finns även kontorshotell och coworkingföretag men också fastighetsägare, vars kunder tagit på sig mer än de egentligen behöver.

Martin Ernstson på Balder igen:

– Då är det förstås en fördel även för oss att vi kan tipsa dem om att de kan få hjälp att hyra ut en del i andra hand.

Text och foto: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om Workaround och Stayaround här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega